Mladucha z L.Sliačov drôtom utkaná

Liptovský Mikuláš 11. januára 2020 – Tvorbu Ladislava Jurovatého predstavili v Múzeu Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši. Prezentovala aj pár ženícha a mladuchu, ktorú vyhotovil podľa predlohy z Liptovských Sliačov. Bookmark It Hide Sites More »

 

Category Archives: Zdravotnícka osveta

Poďakovali darcom krvi

Darcovia krvi

Liptovský Mikiuláš  12. mája 2017 – Slová vďaky na  Mestskom úrade  v Liptovskom Mikuláši zazneli na adresu bezpríspevkových darcov krvi z okresu Liptovský Mikuláš. Slávnostný aktív pri príležitosti Svetového dňa Červeného kríža predstavitelia územného spolku Slovenského Červeného kríža Liptov (SČK) spojili s oceňovaním darcov.

Počas Svetového dňa vody budú konzultačné služby na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva v L. Mikuláši

Liptovský Mikuláš 21. marca 2017 – Svetový deń vody, ktorý oslavujeme 22. marca, je je vhodnou príležitosťou na informovanie a osvetu verejnosti v tejto oblasti. Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Liptovskom Mikuláši ponúka dňa 22. marca v čase od 9.00 do 13.00 h konzultačné služby( 2. poschodie č. dv. 31, 32 ) .

Svetový deň ústneho zdravia

svetový deň ústneho zdravia

Liptov 20. marca 2017 – Svetový deň ústneho zdravia sa slávi každý rok 20.marca. Je to deň pre ľudí byť šťastnými – deň, v ktorom budú plný aktivít, kedy sa budú smiať a spievať. Cieľom svetového dňa ústneho zdravia je zvýšiť odvahu jednotlivcov, rodín, komunít a vlády a pomôcť redukovať globálne následky ochorení ústnej dutiny.

Svetová organizácia zubných lekárov – FDI vyhlásila 20. marec za Svetový deň ústneho zdravia. Heslo pre rok 2017 – „Rob správne rozhodnutia v starostlivosti o svoje ústa“.

Pomocná ruka prostredníctvom poradenských centier

poradenské centrá

poradenské centrá

Žilina 30. november 2016 – Žilinský samosprávny kraj popri starostlivosti o 26 domovov sociálnych služieb v župných regiónoch poskytuje prostredníctvom poradenských centier a špecializovaného sociálneho poradenstva pomoc všetkým, ktorí sa ocitnú v nepriaznivej sociálnej situácii. „Pri našich domovoch sociálnych služieb funguje desať centier poskytujúcich bezplatné poradenstvo, pričom centru ANIMA v Liptovskom Mikuláši sa tento rok podarilo získať akreditáciu aj na špecializované sociálne poradenstvo.Vzniklo tu tak integrované pracovisko, kde nájdete krízové stredisko pre deti, zariadenie núdzového bývania pre mamičky s deťmi a k tomu aj toto poradenstvo, ktoré pomáha týraným ženám a obetiam domáceho násilia,“ priblížila riaditeľka odboru sociálnych vecí ŽSK Marta Pauková.

Podľa jej slov tu vyhľadalo pomoc už 35 klientok, ktoré by za iných okolností mohli mať strach zdôveriť sa niekomu inému. „Naši poradcovia sú odborníci, vedia citlivo komunikovať s ľuďmi a tým, že sú centrá navzájom prepojené, nikoho neposielajú po ďalších inštitúciách, ale venuje sa im vždy konkrétny odborník. Je preto vyššia šanca, že sa na nich klienti obrátia a dovolia podať im pomocnú ruku,“ zdôraznila výhody župného poradenstva M. Pauková.

Na priechod pre chodcov zvýšte pozornosť! Uskutoční sa Deň bielej palice

nevidiaci-01nLiptov 13. októbra 2016 – Pri príležitosti Svetového dňa bielej palice organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska v spolupráci s Prezídiom policajného zboru SR už 7. ročník dopravno-preventívnej akcie zameranej najmä na zvýšenie bezpečnosti tých účastníkov cestnej premávky, ktorí sa pohybujú s bielou palicou. Do projektu sa zapojil aj Žilinský kraj. Medzi mestami je aj Ružomberok a Liptovský Mikuláš.

Kurz liečenia pijavicami v Ružomberku

Hirudo-terapia-home3

pijavice

Ružomberok 26. mája 2016 – Kurz  Hirudoterapia (z latinského „hirudo“ – pijavice) je liečba pijavicami uskutoční sa 28. mája o 18. 00 h v Základnej škole Sládkovičova v Baničnom v Ružomberku.

Festival zdravia na dolnom Liptove

festival

festival zdravia

Ružomberok 24. mája 2016 – V stredu 25. mája zavíta na Mostovú ulicu do Ružomberka Festival zdravia s bohatým programom. Návštevníci festivalu získajú veľa cenných informácií o zdravom životnom štýle, o tom ako sa o svoje zdravie správne starať. Vyškolení pracovníci im prostredníctvom odborných meraní skontrolujú zdravotný stav. Vstup je pre každého bezplatný.

Pomôžme vyzbierať peniaze na rehabilitáciu

pomoc

pomoc

Likavka – Prosíme všetkých dobrých ľudí a podnikateľov v našom meste a okolí, ktorí môžu pomôcť manželke Janke Fínikovej zozbierať finančnú hotovosť na rehabilitačný pobyt v ADELI center v Piešťanoch.