Branislav Tréger sa stal predsedom ZMOS

Liptovský Hrádok 24. mája 2019 – Branislav Tréger sa stalStalo sa tak v stredu 22. mája 2019 v Bratislave. Na sneme sa zúčastnilo takmer 1200 starostov a primátorov. Bookmark It Hide Sites More »

 

Category Archives: Cirkev

Čaká nás posledná pôstna nedeľa – Kvetná nedeľa

Kvetná nedeľa

Bratislava 12. apríla (TK KBS)  – Posledná pôstna nedeľa, známa pod menom Kvetná nedeľa alebo Nedeľa utrpenia Pána, je prvým dňom Veľkého týždňa. Ten je najdôležitejším v celom cirkevnom roku. Kvetná nedeľa je posledná nedeľa pôstneho obdobia, ktoré sa začalo Popolcovou stredou. Kvetná nedeľa, ktorú slávime tento rok 14. apríla, nám pripomína rozhodnutie židovskej rady o Ježišovej smrti a kresťania si počas nej pripomínajú triumfálny vstup Ježiša Krista do Jeruzalema.

Obnovená kaplnka Panny Márie Snežnej v Trlenskej doline

Ružomberok 9. augusta 2018 – V nedeľu 5. augusta  bola na jezuitskej chate v Trlenskej doline pri Ružomberku odpustová slávnosť Panny Márie Snežnej. Pri slávnostnej svätej omši  páter provinciál Rudolf Uher SJ požehnal zrekonštruovanú kaplnku zasvätenú Panne Márii Snežnej. Podujatie sa každoročne koná za účasti veriacich z okolia a mnohí ho spájajú aj s túrou v malebnom prostredí Veľkej Fatry a neďalekého Vlkolínca.

Ružomberku sa po prvýkrát stretol centrálny tím s vedúcimi skupín P18

P18

Ružomberok 29. januára 2018 –  Tím P18 začal s hľadaním stoviek dobrovoľníkov, ktorí sa aktívne zapoja do príprav letného Národného stretnutia mládeže v Prešove (26. – 29. júla 2018). Koordinovať ich činnosť bude centrálny tím siedmich ľudí a 38 vedúcich pracovných tímov, ktorý sa v nedeľu stretli na svojom prvom spoločnom pracovnom stretnutí v Ružomberku. Oficiálne prihlasovanie dobrovoľníkov, ktoré sa skončí 30. mája 2018, je k dispozícii on-line na stránke P18 (v časti Prihlasovanie). Záujemcovia si môžu z viacerých možnosti vybrať tri. Tím P18 po uzavretí prihlasovania rozhodne, kam ich priradia podľa potreby. Pomáhať môžu napríklad pri registrácii, pri starostlivosti o hostí, pri zabezpečení stravy či upratovania, informovania či technických prácach. 

Vianočné stretnutie spevokolov dolného Liptova

Partizánska Ľupča 8. januára 2018 – Novoročný koncert v kostole sv. Matúša v Partizánskej Ľupči uskutočnil sa 6. januára. Pripravila ho tamojšia farnosť. Predstavilo sa na ňom okolo 60 účinkujúcich.

Úvod koncertu  patril spevu speváckej skupiny Salatín, ktorá pracuje pri Miestnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska v Liptovských Sliačoch. Publikum nadchli nielen piesňami, ale aj svojimi krojmi. Rovnaký úspech mali u divákov taktiež pevokoly z Michala, Lúčok , ako aj miestny.

Sviatok Zjavenia Pána

Katolícka cirkev si pripomína príchod Troch kráľov
 

Traja králi

Bratislava 6. januára (TK KBS)  – Prinášame historické súvislosti dnešného sviatku Zjavenia Pána (6. januára) a nedeľného sviatku krstu Pána (7. januára).

Na Východe už od 3. storočia bol 6. január sviatkom Zjavenia Pána (Epifánia). Cirkev si v ňom pripomínala „tri zázraky“: príchod mudrcov z Východu, Ježišov krst a jeho prvý zázrak v Káne Galilejskej.

Betlehemské svetlo zažiarilo aj zásluhou ružomberských skautov

Betlehemské svetlo v Ružomberku

Ružomberok 27. decembra 2017 – Betlehemské svetlo v domoch  v Ružomberskom okrese zažiarilo na Vianoce aj zásluhou ružomberských skautov, ktorí ho rozdávali 23. decembra v pešej zóne v Ružomberku. Okrem toho ho rozniesli aj do kostolov na dolnom Liptove.

Veriaci prichádzali v hojnom počte ku stolíku pri vianočnom stromčeku v Ružomberku, aby si svetlom sprítomnili čaro Vianoc a narodenie Jažiška.

Spomienka na svätého Štefana

sv. Štefan

Bratislava 26. decembra (TK KBS) –  Druhý sviatok vianočný je pre veriacich kresťanov dňom spomienky na diakona a prvého mučeníka sv. Štefana.

Meno Štefan znamená koruna. Štefan bol prvým Ježišovým učeníkom, ktorý podstúpil mučenícku smrť. Bol diakonom prvej Cirkvi – ustanovený, aby sa staral o vdovy a o chudobných. O jeho živote sa v krátkosti píše v Skutkoch apoštolov. Štefan neohrozene vyznával svoju vieru, hovoril vo veľkej múdrosti a mnohí sa na jeho kázanie obrátili. Nepriateľom Cirkvi sa to však nepáčilo.

Koledníkov Dobrej noviny môžete stretnúť aj na Liptove

Liptov 26. decembra 2017 – Do celoslovenského podujatia koledovanie Dobrá novina zapojili sa aj deti a mládež v regióne Liptova.  Tohtoročný 23. ročník s mottom „Na ceste k životu“ sa uskutoční do 6. januára 2018. Približne 40 koledníkov, ktorí  sa rozdelili do štyroch skupiniek  sme stretli na Štefana v obci Likavka. Približne o 14.00 h sa od farského kostola vydali navštíviť  domácnosti. Zavítali približne do 40 rodín, kde im priniesli zvesť o narodení Ješiška. Poďakovali sa za podporu zbierky Dobrá novina.

Koledy, vinše speváckej skupiny Sliačania zazneli vo Vlaškách

Vlašky 26. decembra 2017 – Pásmo kolied, vianočných vinšov a piesní zaznelo dnes v Kostole navštívenia Panny Márie vo Vlaškách, ktorý je spoločný aj pre obec Vlachy. Pripravili ich členovia mužskej speváckej skupiny Sliačania z Liptovských Sliačov.

Betlehemské svetlo na dolnom Liptove

skauti_ruzomberok_
_betlehemske
_svetlo

Ružomberok 21. decembra 2017 -Posolstvo z Betlehema zavíta počas týchto Vianoc aj do mnohých rodín na dolnom Liptove. Bude to závisieť len od nich, že či si ho prinesú do svojich príbytkov.

Betlehemské svetlo po Slovensku roznášajú skauti. Tak tomu je aj v okrese Ružomberok. „Naším cieľom je, aby každý z nás (každá skupina, oddiel, zbor) odpálil plamienok zakaždým novým a novým ľuďom a tak symbolicky prepojil naše srdcia nekonečnou reťazou svetla,“ uvádza sa na internetovej stránke 9. zboru Laca Krónera v Ružomberku.