Mladucha z L.Sliačov drôtom utkaná

Liptovský Mikuláš 11. januára 2020 – Tvorbu Ladislava Jurovatého predstavili v Múzeu Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši. Prezentovala aj pár ženícha a mladuchu, ktorú vyhotovil podľa predlohy z Liptovských Sliačov. Bookmark It Hide Sites More »

 

Category Archives: Cirkev

Koledníci z L. Sliačoch vo fotogalérii TKKBS

Dobrá novina

Bratislava 17. decembra 2019 – O stretnutí koledníkov Dobrej noviny v rámci jednotlivých diecéz píše aj Tlačová kancelária konfrencie biskupov Slovenska. Zmieňuje sa aj tzv. vysielačke v Tvrdošíne, kde sa zúčastnili aj deti z Liptova.  Samozrejme, že tam nechybovali ani členovia detského folklórneho súboru Sliačanček z Liptovských Sliačov, ktorí uviedli kolednícky program 

Dobrá novina prinesie radosť do rodín

Sobrá novina

Ružomberok 15. decembra 2019 – Do jednej z najväčších dobrovoľníckych akcií na Slovensku koledovania – Dobrej noviny sa zapoja opätovne deti a mladí ľudia aj z regiónu dolného Liptova. 

Koledníci z L. Sliačov sa zapoja do Dobrej noviny

koledníci_dobra
_novina_liptov

Ružombnerok 12. decembra 2019 – V sobotu 14. decembra sa v Tvrdošíne uskutoční Vyslanie koledníkov Dobrej noviny z Oravy a Liptova.

Začalo sa celoslovenské stretnutie erkárov

erko

Ružomberok 21. augusta (TK KBS) eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí organizuje od 28. augusta do 31. augusta 2019 celoslovenské stretnutie pre svojich animátorov v Ružomberku. Na CSE 2019 sa prihlásilo viac ako 250 eRkárov. Animátori eRka sa stretnú aby sa inšpirovali vo svojej službe, duchovne načerpali, odštartovali svoj dobrovoľnícky školský rok a aby oslávili sviatok patrónov eRka – Svätých košických mučeníkov (7. septembra).

Sviatok sv.- Gorazda oslávili na Smrekovici

Smrekovica sv. omša

Ružomberok 30. júla (TK KBS) –  Poslednú júlovú sobotu (27. júla) sme slávili sviatok svätého Gorazda, prvého nástupcu svätého Metoda v jeho službe, svätca, ktorý pochádzal z nášho rodu a práve v tomto roku si pripomíname 1150. výročie jeho kňazského svätenia. Na Smrekovici pri Ružomberku sa pri tejto príležitosti uskutočnil XI. ročník púte pred kaplnkou sv. Gorazda.

Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi

Sviatok Božiaho tela

Liptovské Sliače 20. júna 2019 – Vo štvrtok je v Katolíckej cirkvi slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi, známy ako Božie telo. V tento deň sú veriaci povinní zúčastniť sa na svätej omši.  

Večerná svätá omša vo farskom kostole v Liptovských Sliačoch pokračovala procesiou od kostola smerom Do pažíť a späť. V sprievode boli taktiež prvopríjmajúci chlapci dievčatá, ktoré rozsievali kvietky. 

Čaká nás posledná pôstna nedeľa – Kvetná nedeľa

Kvetná nedeľa

Bratislava 12. apríla (TK KBS)  – Posledná pôstna nedeľa, známa pod menom Kvetná nedeľa alebo Nedeľa utrpenia Pána, je prvým dňom Veľkého týždňa. Ten je najdôležitejším v celom cirkevnom roku. Kvetná nedeľa je posledná nedeľa pôstneho obdobia, ktoré sa začalo Popolcovou stredou. Kvetná nedeľa, ktorú slávime tento rok 14. apríla, nám pripomína rozhodnutie židovskej rady o Ježišovej smrti a kresťania si počas nej pripomínajú triumfálny vstup Ježiša Krista do Jeruzalema.

Obnovená kaplnka Panny Márie Snežnej v Trlenskej doline

Ružomberok 9. augusta 2018 – V nedeľu 5. augusta  bola na jezuitskej chate v Trlenskej doline pri Ružomberku odpustová slávnosť Panny Márie Snežnej. Pri slávnostnej svätej omši  páter provinciál Rudolf Uher SJ požehnal zrekonštruovanú kaplnku zasvätenú Panne Márii Snežnej. Podujatie sa každoročne koná za účasti veriacich z okolia a mnohí ho spájajú aj s túrou v malebnom prostredí Veľkej Fatry a neďalekého Vlkolínca.

Ružomberku sa po prvýkrát stretol centrálny tím s vedúcimi skupín P18

P18

Ružomberok 29. januára 2018 –  Tím P18 začal s hľadaním stoviek dobrovoľníkov, ktorí sa aktívne zapoja do príprav letného Národného stretnutia mládeže v Prešove (26. – 29. júla 2018). Koordinovať ich činnosť bude centrálny tím siedmich ľudí a 38 vedúcich pracovných tímov, ktorý sa v nedeľu stretli na svojom prvom spoločnom pracovnom stretnutí v Ružomberku. Oficiálne prihlasovanie dobrovoľníkov, ktoré sa skončí 30. mája 2018, je k dispozícii on-line na stránke P18 (v časti Prihlasovanie). Záujemcovia si môžu z viacerých možnosti vybrať tri. Tím P18 po uzavretí prihlasovania rozhodne, kam ich priradia podľa potreby. Pomáhať môžu napríklad pri registrácii, pri starostlivosti o hostí, pri zabezpečení stravy či upratovania, informovania či technických prácach. 

Vianočné stretnutie spevokolov dolného Liptova

Partizánska Ľupča 8. januára 2018 – Novoročný koncert v kostole sv. Matúša v Partizánskej Ľupči uskutočnil sa 6. januára. Pripravila ho tamojšia farnosť. Predstavilo sa na ňom okolo 60 účinkujúcich.

Úvod koncertu  patril spevu speváckej skupiny Salatín, ktorá pracuje pri Miestnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska v Liptovských Sliačoch. Publikum nadchli nielen piesňami, ale aj svojimi krojmi. Rovnaký úspech mali u divákov taktiež pevokoly z Michala, Lúčok , ako aj miestny.