Skvalitnenie ochrany zbierok v galérii sakrálneho umenia

Ružomberok 28. marca 2017 – Liptovské múzeum v Ružomberku v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja patrí medzi najvýznamnejšie regionálne múzeá na Slovensku. Po rekonštrukcii hlavnej budovy získalo Liptovské múzeum v Ružomberku v jej podkroví nový expozičný priestor určený na prezentáciu diel sakrálneho umenia zo zbierkového fondu múzea. V galérii sakrálneho umenia sú galerijným spôsobom verejnosti More »

 

Category Archives: Vysoké školy

Sprístupnia výstavu Židé v boji a odboji

výstava Židia

Ružomberok 28. marca (TK KBS) –  Univerzitná knižnica Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU) a Historický ústav Akadémie vied Českej republiky pozývajú na rozsiahlu panelovú výstavu pod názvom „Židé v boji a odboji“ s podtitulom Rezistence československých Židů v letech druhé světové války. Na červenom podlaží knižnice bude 29. marca o 13.00 h jej slávnostná vernisáž. Hlavnou autorkou výstavy a odborným garantom je doc. Zlatica Zudová-Lešková z Historického ústavu AV ČR, ktorá pedagogicky pôsobí na Katedre politológie Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Súťaž v písaní esejí Moja Európa

logo_ffku

Ružomberok 24. marca (TK KBS) – V utorok 21. marca sa na Katedre politológie Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku (FF KU) uskutočnila súťaž v písaní esejí s názvom „Moja Európa“, určená pre študentov stredných škôl. Do súťaže sa prihlásilo viac ako 50 študentov z celého Slovenska, ktorí prišli ukázať svoje schopnosti a v konkurencii zabojovať o atraktívne ceny. Víťaz, spolu so svojím učiteľom, získa zájazd do Európskeho parlamentu v Štrasburgu, ktorý do súťaže venoval europoslanec Miroslav Mikolášik.

Bál Aakadémie ozbrojených síl v L. Mikuláši

AOS bál

Liptovský Mikuláš 21. februára 2017 – Bál, ako veľká spoločenská zábava v priestoroch stravovacieho centra Akadémie ozbrojených síl (AOS), sa uskutočnil 18. februára 2017. Zúčastnilo sa ho 170 zamestnancov školy, Personálneho úradu ozbrojených síl SR (OS SR) a Jazykového inštitútu s príbuznými a známymi. Prvýkrát sa takéhoto podujatia zúčastnili i študenti akadémie.

Katolícka univerzita mala by zostať naďalej univerzitou

Pedagogicka
-fakulta
-ku-ruzomberok
_foto_jakub_krska

Ružomberok 14. februára 2017 – Akreditačná komisia (AK), poradný orgán vlády Slovenskej republiky, na svojom 99. zasadnutí v dňoch 24. – 25. januára 2017 v Bratislave prijala uznesenie č. 99.6.3a, v ktorom konštatuje, že Katolícka univerzita v Ružomberku (KU) prijala dostatočné opatrenia na odstránenie nedostatkov v kritériu KZU-2 (výstupy študentov na doktorandskom stupni) z komplexnej akreditácie. AK preto odporúča Ministerstvu školstva ponechať doterajšie začlenenie Katolíckej univerzity medzi univerzitnými vysokými školami.   

Hosťom Katolíckej univerzity bude rektor Kňazského seminára v Košiciach

ku_ruzomberok
_znak

Ružomberok 13. februára 2017 (TK KBS)  – V letnom semestri na Katolíckej univerzite v Ružomberku (KU) opäť pokračuje intelektuálno-formačná aktivita „Hosť na KU“, v rámci ktorej prichádzajú na univerzitu zaujímaví ľudia s podnetnými témami. V utorok 14. februára o 16:16 h privítajú v Univerzitnej knižnici KU biblistu a v súčasnosti rektora Kňazského seminára sv. Karola Boromejského v Košiciach ThDr. Štefana Novotného, PhD. Bude hovoriť o svojej skúsenosti sprievodcu vo Svätej zemi. Prednáška je otvorená aj pre verejnosť.

Gospelový festival potrvá do nedele v Ružomberku

BCC

Ružomberok 10. februára 2017 – Druhý ročník úspešného benefičného festivalu je zameraný na podporu Klubu Kĺbik, ktorý sa zaoberá pomocou deťom s reumatizmom, Gospel fest začala sa dnes v Ružomberku. Otvorili ho svätou omšou, ktorá sa uskutočnila vo farskom kostole sv. Ondreja. Po nej o 20. 30 h začali sa tvorivé dielne pod vedením sestier Faustíny, otca Jána Buca, otca Jozefa Žvandu a animátorov eRko.

Hlavný gospelový porgram uskutoční sa v sobotu 11. februára v Aule Jána Pavla II. na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Predstavia sa v ňom skupiny BCC Worship, Timothy, F6 a The Elements. Program ukončia približne o 20. 00 h.

Najlepšie hodnotenou školou sa stala Katolícka univerzita

ku_ruzomberok
_znak

Ružomberok 9. februára 2017 –  Internetový portál študentské financie uskutočnil v mesiaci január 2017 prieskum medzi tisíckou študentov, ako hodnotia vyučovanie, kvalitu ubytovania a stravovania na svojich vysokých školách. Celkovo najlepšie hodnotenou vysokou školou sa stala Katolícka univerzita v Ružomberku (KU). Autor portálu Patrik Lučan uviedol, že „cieľom prieskumu bolo počúvať študentov a ich názory, ponúknuť odlišný uhol pohľadu a publikovaním možno zmeniť veci k lepšiemu.“

Deň otvorených dverí uskutočnil sa na Katolíckej univerzite

ku_ruzomberok
_kniznica

Ružomberok 8. februára  2017 (TK KBS)  – Okolo 400 záujemcov prišlo na utorkový Deň otvorených dverí Katolíckej univerzity v Ružomberku. Nádejní budúci študenti, neraz aj v sprievode svojich rodičov a kamarátov, si mohli 7. februára prezrieť priestory a vybavenie tejto katolíckej vzdelávacej inštitúcie.

Podujatie sa začalo v Aule sv. Jána Pavla II., kde prítomných privítal prorektor KU prof. František Trstenský. V krátkej obrazovej prezentácii im predstavil niektoré univerzitné pracoviská, napr. pastoračné centrum, univerzitnú knižnicu, poradenské centrum. Následne prodekani fakúlt predstavili štúdium na svojich pracoviskách. Potom už kroky zvedavých návštevníkov zamierili na fakulty, kde na nich čakal bohatý program. Jednotlivé katedry prezentovali v otvorených priestoroch fakúlt a na učebniach svoje študijné programy.

Slovensko očami sveta

vlkolinec

Ružomberok 5. februára (TK KBS) –  V priestoroch Univerzitnej knižnice Katolíckej univerzity (KU) v Ružomberku (na červenom podlaží) bude opäť nová výstava. Už 6. februára o 14. 00 h na vernisáži otvoria prehliadku výstupov happeningu s názvom “Slovensko očami sveta”.

Výstava umeleckých a dokumentárnych fotografií doplnená o autentický artefakt maľby a dokumentárny film z jednodňového happeningu autoriek Tamary Jenčovej, Petry Cepkovej a Mareka Hasáka poukáže na jedinečnosť pamiatkovej rezervácie Vlkolínca.

Karnevalová zábava v L. Sliačoch

Karneval v L. Sliačoch

Sliače 2. februára 2017 -Tradične pred polročnými školskými prázdninami  organizuje Základná škola J. Hanulu v Liptovských Sliačoch karneval. Tak tomu bolo aj 2. februára v tamojšom kultúrnom dome. Zišla sa tam celá školy, nechýbali ani niektorí rodičia a starí rodičia.

Tohto roku dominovali na karnevale v L. Sliačoch masky vyrobené z kartónových škatúľ.  Videli sme tam nádobu na komunálny odpad, mobilný telefón, pizzu.  Zvláštnu kategóriu tvorili víly, ako aj zvieratka a postavičky z rozprávok.