Mladucha z L.Sliačov drôtom utkaná

Liptovský Mikuláš 11. januára 2020 – Tvorbu Ladislava Jurovatého predstavili v Múzeu Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši. Prezentovala aj pár ženícha a mladuchu, ktorú vyhotovil podľa predlohy z Liptovských Sliačov. Bookmark It Hide Sites More »

 

Category Archives: Vysoké školy

Inaugurovali nového rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku

J. Demko, rektor KU

Ružomberok, 26. septembra 2018 – Pri príležitosti otvorenia nového akademického roka na Katolíckej univerzite v Ružomberku (KU), sa v stredu 26. septembra konala slávnostná bohoslužba Veni Sancte, ktorú celebroval veľký kancelár KU a košický arcibiskup-metropolita Mons. Bernard Bober spolu s predsedom Konferencie biskupov Slovenska a bratislavským arcibiskupom-metropolita Mons. Stanislavom Zvolenským. Slávnosť v Kostole svätej Rodiny v Rybárpoli tak otvorila svoj v poradí už devätnásty akademický rok.  

Ružomberská detská univerzita vyvrcholí promóciami absolventov

detská univerzita Katolíckej univerzity v Ružomberku

Ružomberok 5. júla 2018 – Aj tento rok je v prvý prázdninový týždeň  privítala Katolícka univerzita (KU) v Ružomberku pre najmenších študentov. Uskutočňuje sa tam 11. ročník Detskej univerzity (DU), ktorý vyvrcholí 6. júla o 13. 15 h promóciou absolventov DU. Uskutoční sa v aule KU.

Rektorské voľno na Katolíckej univerzite

Postavme sa za slušné Slovensko

Ružomberok 9. marca 2018 – V súvislosti s aktuálnym spoločenským dianím na Slovensku v posledných dňoch sa aj Katolícka univerzita v Ružomberku pripojila k ostatným vysokým školám a univerzitám k iniciatíve „Postavme sa za slušné Slovensko“.

Nedeľa Katolíckej univerzity

Poďakovanie všetkým priaznivcom

Jarab, rektor KU

Ružomberok 28. januára 2018 -Už po ôsmykrát sa posledná januárová nedeľa slávi ako Nedeľa Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU). Zmyslom slávenia Nedele Katolíckej univerzity je poďakovanie všetkým priateľom, priaznivcom, dobrodincom a podporovateľom za modlitby, obety a každú pomoc a podporu venovanú Katolíckej univerzite. „Prosíme veriacich, aby sa v tento deň spojili v modlitbách za jedinú katolícku univerzitu na Slovensku,“ informovalo Vedenie KU v Ružomberku.

Podnikateľ M. Fiľo získal čestný doktorát na Katolíckej univerzite v Ružomberku

Čestný doktor M. Fiľo

Ružomberok 13. decembra 2017 –  Čestný doktorát udelila veľkopodnikateľovi Milanovi Fiľovi udelila 13. decembra Katolícka univerzita (KU) v  Ružomberku. Stalo sa to na slávnostnom zasadaní jej akademického senátu, ktoré sa uskutočnilo v aule. Okrem pedagógov boli tam medzi hosťami aj poslanci mestského zastupiteľstva v Ružomberku, ktorí prerušili svoje rokovanie, aby sa mohli zúčastniť slávnostného aktu.

Prorektorka  KU Jana Bednáriková, ktorá moderovala podujatie, vyzdvihla osobnosť M. Fiľu, jeho podporu rôznych dobročinných projektov na Slovensku aj v zahraničí. Priblížila jeho pedagogickú a vedeckú prácu.

Adventný koncert v jezuitskom kostole v Ružomberku

Adventný koncert v Ružomberku

Ružomberok 12. decembra 2017 – Druhá adventná nedeľa sa v Kostole povýšenia Svätého kríža v Ružomberku niesla v znamení podvečerného sviatočného ticha, ktoré bolo umocnené koncertom, organizovaným Katedrou hudby Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v spolupráci s Komorným sláčikovým orchestrom ZUŠ Ľudovíta Fullu v Ružomberku. Mimoriadnosť chvíle bola podčiarknutá 20. výročím vzniku Katedry hudby a univerzitného speváckeho zboru Benedictus.

Protest proti udeleniu čestného doktorátu podnikateľovi M. Fiľovo

ku_ruzomberok

Ružomberok 26. novembra 2017 – Proti prípadnému udeleniu čestného doktorátu slovenskému veľkopodnikateľovi Ing. Milanovi Fiľovi Katolíckou univerzitou v Ružomberku protestujú niektorí jej absolventi a dokonca aj učitelia.

O udelení čestného doktorátu KU má hlasovať jej vedecká rada na svojom rokovaní 28. novembra. Na sociálnych sieťach sa k možnému udeleniu čestného doktorátu M. Fiľovi rozprúdila diskusia. Vyjadrujú sa k nej najmä bývalí absolventi školy.

Uviedli film Pán rektor

Film Pán rektor

Ružomberok 18. novembra 2017 – Symbolickou premiérou na Deň študentstva sa 17. novembra verejnosti predstavil nový dokumentárny film Pán rektor o profesorovi Tadeuszovi Zasępovi, ktorý šesť rokov viedol jedinú katolícku univerzitu na Slovensku. Najbližšie zavíta do miest a obcí, v ktorých pán rektor pôsobil, čakajú ho Lúčky, Švošov, Nitra i Trnava, na mape projekcií pribudnú Košice i Bardejov a plánujú sa aj ďalšie premietania.

Učebňu taliančiny otvoria na KU v Ružomberku

ku_ruzomberok
_kniznica

Ružomberok 11. novembra (TK KBS)  –  V utorok 14. novembra navštívi Katolícku univerzitu v Ružomberku (KU) veľvyslanec Talianskej republiky na Slovensku pán Gabriele Meucci. V rámci svojho programu otvorí úplne obnovenú „triedu taliančiny“, stretne sa na diskusii so študentmi taliančiny, s vedením univerzity, s vedením Pedagogickej fakulty KU a pozdraví aj primátora mesta Igora Čombora.

Problematika očkovania

Očkovanie

Ružomberok 10. novembra (TK KBS)  – V utorok 14. novembra v tradične netradičnom čase o 16:16 hod. v priestoroch Univerzitnej knižnice Katolíckej univerzity v Ružomberku (Výstavná sieň na 3. poschodí) vystúpia so svojou prednáškou Marek Benčík a Ján Viglaš. Budú hovoriť na tému: Problematika očkovania.

Marek Benčík pochádza z Tvrdošína. Na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine vyštudoval verejné zdravotníctvo. Sedem rokov pracoval na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva – oddelení epidemiológie. V rámci svojej praxe prichádzal do kontaktu s problematikou očkovania (práca v teréne, v zdravotníckych zariadeniach). V súčasnosti pracuje v oblasti  ochrany zdravia pri práci.