Mesto vydalo pôsobivý nástenný kalendár

Ružomberok 5. januára 2017 – Po dvojročnej prestávke sa radnica znovu vrátila k tradícii tlačenia mestských nástenných kalendárov. „Je potrebné zachovávať si takéto dobré tradície, ktoré nám pomáhajú správne sa orientovať v čase, mať plnosť životného pocitu a zmierniť tempo života,“ poznamenal primátor Igor Čombor. Pôsobivý mestský kalendár na rok 2017 znázorňuje hlavné dominanty mesta ako budovu historickej More »

 

Category Archives: Vysoké školy

Študenti psychológie Filozofickej fakulty KU zorganizovali opäť vianočné trhy

ku_ruzomberok

ku_ruzomberok

Ružomberok 24. decembra (TK KBS) –  Študenti psychológie Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku (FF KU) zorganizovali už po štvrtýkrát dobročinnú akciu – Vianočné trhy. V utorok 13. decembra sa priestory fakulty rozrástli o bohaté stolíky rôznych dobrôt, dekoratívnych predmetov, vianočných výzdob, šperkov a ešte mnoho ďalších drobností pre potešenie.

Výnos z vianočných trhov vo výške 452 eur poputuje do Detského domova a Komunitného centra Úsmev ako dar v Ružomberku, ktoré sa stará o deti zo sociálne slabších rodín a deti z detských domov.

Úspešní absolventi veliteľsko-štábneho kurzu

aos

aos

Liptovský Mikuláš 23. decembra 2016 – Už 21. Základný veliteľsko-štábny kurz (ZVŠK) bol realizovaný v termíne od 10. októbra do 16. decembra 2016. Jeho študijný program bol zameraný na problematiku národnej a medzinárodnej bezpečnosti, vojenské umenie, velenie a riadenie a na spoločensko-vednú oblasť.

Výučbu v kurze, organizovanom Centrom vzdelávania Akadémie ozbrojených síl, zabezpečoval vedecko-pedagogický zbor katedier školy. Nezastupiteľné miesto v rámci výchovno – vzdelávacieho procesu v kariérnych kurzoch na hodnosť predstavujú už tradične aj prednášky príslušníkov OS SR a MO SR, ktorí sa venujú špecifickým odborným témam v rámci svojej pôsobnosti.

Tolerancia bola hlavná téma slovenskej filozofickej olympiády

logo_ffku

logo_ffku

Ružomberok 20. decembra (TK KBS) –  Katedra filozofie Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku usporiadala v uplynulých dňoch druhý ročník slovenskej filozofickej olympiády (IPO-SK). Najlepšiu esej napísal tento rok Samuel Novák z Gymnázia Jána Adama Raymana v Prešove, druhý skončil Marek Berčík z Gymnázia v Partizánskom a tretí v poradí sa umiestnil Samuel Hučko z košického Gymnázia sv. Tomáša Akvinského.

Poézia nositeľky Nobelovej ceny v preklade z pera pedagóga Katolíckej univerzity

 

pfku

pfku

Ružomberok 11. decembra (TK KBS) Vyučujúca na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku Silvia Kaščáková je autorkou slovenského prekladu básnickej zbierky poľskej poetky a nositeľky Nobelovej ceny za literatúru (1996) Wislawy Szymborskej pod názvom Veľké číslo, ktorá v týchto dňoch vychádza na Slovensku.

Silvia Kaščáková sa venuje tvorbe poézie a piesňových textov vážnej, populárnej a gospelovej hudby. Poéziu publikovala v rozhlase, na literárnych festivaloch/autorských čítaniach i časopisecky na Slovensku aj v Čechách. Pre RTVS Rádio Regina napísala niekoľko scenárov pre literárno-dramatické relácie zamerané na slovenskú a zahraničnú poéziu a pre Rádio Devín pripravila do vysielania eseje.

Katolícka univerzita podporuje rehabilitáciu študentov s pohybovými ťažkosťami

ku_ruzomberok _znak

ku_ruzomberok
_znak

Ružomberok 3. decembra (TK KBS) –  V pondelok 5.decembra 2016 o 13. 00 h predstavia v priestoroch Univerzitnej knižnice Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU) novú formu rehabilitácie pacientov s poruchami pohybu. Ide o autoreflexnú posturálnu stabilizáciu, s ktorou prišla fyzioterapeutka Ľubica Košinová zo Špecializovaného liečebného ústavu Marína v Kováčovej (ŠLÚ).

Začiatkom januára 2017 by mala byť pripravená miestnosť, kde budú rehabilitovať študenti s pohybovými ťažkosťami. Nová relaxačná miestnosť v Poradenskom centre KU by mala byť vybavená zariadením, ktoré je nevyhnutné k realizácii metódy. Študentom s pohybovými ťažkosťami pomôže k lepšej adaptácii sa na univerzite, pričom študentom Fakulty zdravotníctva KU dodá nové zručnosti v štúdiu.

Budú voliť dekana Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku

pfku

pfku

Ružomberok 3. decembra (TK KBS) –  Vo štvrtok 1. decembra 2016 bola ukončená možnosť navrhovať kandidátov do volieb na funkciu dekana Pedagogickej fakulty (PF) Katolíckej univerzity (KU) v Ružomberku. Volebná komisia pre voľby kandidáta na funkciu dekana oznámila, že boli boli navrhnutí títo kandidáti – PaedDr. Peter Krška a doc. Katarína Žilková.

Verejné predstavenie kandidáta pre voľbu na funkciu dekana PF KU sa uskutoční v utorok 6. decembra 2016 o 10.00 hod. v miestnosti A 129. Po ukončení sa uskutoční voľba dekana PF KU v Ružomberku.

V Ružomberku uložili ostatky bývalého rektora Katolíckej univerzity Ďurčeka

Durček

J. Ďurček

Ružomberok 28. novembra   – V piatok 25. novembra sa v Ružomberku konali obrad uloženia ostatkov prof. Jozefa Ďurčeka, bývalého rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU). Zádušnú svätú omšu za zosnulého rektora KU slúžil terajší rektor KU Mons. prof. Jozef Jarab v Kaplnke sv. Alberta na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU). Vo svojej homílii pripomenul, že „Kristovo zmŕtvychvstanie je vrcholnou pravdou kresťanskej viery. Ďakujeme zosnulému pánu rektorovi za jeho požehnané pôsobenie na tejto univerzite a v duchu kresťanskej nádeje sa za neho modlíme, lebo spolu s Cirkvou vyznávame: «Veď tým, čo veria v teba, Bože, život sa neodníma iba mení.»“

V Ružomberku uložia ostatky zosnulého rektora KU prof. Jozefa Ďurčeka

Durček

Durček

Ružomberok 23. novembra (TK KBS)  – V piatok 25. novembra 2016 o 7.00 hod. bude v Kaplnke sv. Alberta na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU) zádušná svätá omša za zosnulého prof. Jozefa Ďurčeka, bývalého rektora KU. O 11.00 hod. prebehne na miestnom cintoríne v Ružomberku obrad uloženia jeho ostatkov so začiatkom v obradnej sieni cintorína.

Študenti KU sa zapojili do projektu zameraného na boj proti extrémizmu

A

Pedagogicka -fakulta ku _foto_jakub_krska

Ružomberok 22. novembra (TK KBS)  – Študenti Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku sa zapojili do boja proti extrémizmu projektom s názvom Not Indifferent (Nie ľahostajní). Projekt iniciovala a finančne podporuje americká vláda v spolupráci s Facebookom. Vďaka rozsiahlej stratégii sa im podarilo prebojovať do ďalšej fázy, v ktorej rozbiehajú aktívnu kampaň zameranú na ľahostajnosť voči nespravodlivosti, ktorá je podľa ich slov jedným z faktorov ovplyvňujúcich nárast extrémistických nálad v spoločnosti.

Biblista Blažej Štrba vystúpi najbližší utorok v rámci aktivity Hosť na KU

ku_ruzomberok _znak

ku_ruzomberok
_znak

Ružomberok 21. novembra (TK KBS) –  Ďalšia prednáška v rámci intelektuálno-formačnej aktivity „Hosť na KU“ sa uskutoční v utorok 22. novembra v tradične netradičnom čase o 16:16 hod. v Univerzitnej knižnici Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU). Jej hosťom bude biblista SSDr. Blažej Štrba. PhD. a bude hovoriť o téme „zmiluj sa“ v žalmoch. Prednáška je otvorená aj pre verejnosť.