Fašiangovú bursu spojili so zabíjačkou

Liptovské Sliače 23. januára 2019 – Tradičná fašiangová pochpdozka – bursa sa uskutoční 25. januára v Liptovských Sliačoch. Jej súčasťou bude aj obecná zakáľačka. (red) Bookmark It Hide Sites More »

 

Category Archives: Folklór

Prvým festivalovým dňom vo Východnej bude štvrtok

FFV

Východná 24. júna 201 – Prvým festivalovým dňom Folklórneho festivalu vo Východnej bude štvrtok 28. júna. Jeho program bude nasledovný:

Úspech folkloristov z L. Sliačov

Nositelia tradícií – krajská súťažná prehliadka folklórnych skupín

Liptovský Mikuláš 21. júna 2018 –  V Dome kultúry v Liptovskom Mikuláši sa v nedeľu 17.  júna 2018 stretli folklórne skupiny z Oravy, Turca, Horného Považia, Kysúc a Liptova.

Program Foklórneho festivalu vo Východnej je už pripravený

FFV

Východná 7. júna 2018 – Tohtoročný Folklórny festival Východná  (FFV) uskutoční sa 29. júna až 1. júla vo Východnej.  Jeho hlavným dejiskom bude tamojší amfioteáter. Festivalom bude žiť celá obec.

Podrobné informácie o festivale nájdete tu: http://www.festivalvychodna.sk

Juniáles v L. Sliačoch

Liptovské Sliače 4. júna 2018 – Juniáles žiakov Materskej školy (MŠ) v Liptovských Sliačoch uskutočnil sa 3. júna. Deti s rodičmi, starými rodičmi, súrodencami, učiteľkami vytvorili sprievod, ktorý sa vydal od kultúrneho domu ku kultúrnemu stredisku.

Sadíme my máje

Ružomberok 8. mája 2018 – Tradičné zvyky sadenia mája ožili 5. mája v ružomberskej Čutkovskej doline. Zaslúžili sa o to folkloristi z Černovej.

 

Tibor Šuľa

Tradičné máje v L. Sliačoch

Liptovské Sliače 7. mája 2018 – Tradičné májovnícke zvyky ožili aj tohto roku v obci Liptovské Sliače, kde sa darí udržiavať obyčaje ich predkov.

Máje stavajú v predvečer 1. mája chlapci dievčatám. V minulosti to bývalo v noci z posledného aprílového dňa na prvý májový. V súčasnosti sa májovníci pripravujú na túto udalosť aj týždeň skôr. Počas neho vykopú jamy, osadia máje – dievčatám – májovníčkam,  májonvíckému richtárovi, pred obecný úrad, faru a kostol vo Vyšnom Sliači.

Tradičné májové zvyky v L. Sliačoch

Liptovské Sliače 5. mája 2018 – Zvyky viažúce sa k sadeniu májov ožili aj tento rok v najväčšej liptovskej obci v Liptovských Sliačoch. Podľa tradícií chlapci v noci na 1. mája stavali dievčatám máje. Už od februára sa na to zvykli chystať. 

Stavanie mája so Sliačankou v L. Mikuláši

Liptovský Mikuláš 1. mája 2018 – Tradičné sadenia mája predstavila v centre mesta Liptovský Mikuláš folklórna skupina z Liptovských Sliačov.  Uviedla pásmo, ktorého boli obyčaje súvisiace s postavením mája, ale aj s májovníckou pochôdzkou po dedine. Táto sa uskutočnila niektorú z majových nedieľ.  Ich súčasťou bol aj zvyk vyberanie. Májovníci navštívili každý dom v obci a pozývali do  tanca na zábavu. Gazdiné ich odmenili vajíčkami, slaninkou, klobáskou.

Fotogaléria:

Liptovské nôty a Nositelia tradícií

Liptovské kultúrne stredisko  v Liptovskom Mikuláši, v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, v spolupráci s obcou Liptovské Sliače,  pripravilo v tomto termíne dve regionálne súťažné prehliadky – Liptovské nôty a Nositelia tradícií.

Letný folklórny tábor vo Východnej


Detský tábor na ľudovú nôtu Krpčekovo

Východná 27. februára 2018 -Krpčekovo 2018 – detský tábor na ľudovú nôtu so zameraním na ľudový tanec, kde sa deti zábavnou formou naučia veľa o folklóre a tradíciách., uskutoční sa aj tohto roku vo Východnej.
Tábor prebieha v areáli Amfiteátra vo Východnej a v posledný táborový večer (sobota) deti na veľkom pódiu amfiteátra prezentujú rodičom to, čo sa počas tábora naučili.