Rôzne podoby víkendu na Liptove

Liptov 30. marca 2017 – Rôzne športové a kultúrne podujatia sú pripravené pre obyvateľov a návštevníkov regiónu Liptova. Rozdelili sme ich  podľa okresov. Počas víkendu ožijú v Stankovanoch a vo Vlkolínci jarné zvyky spojené s vynášaním Murieny.   More »

 

Category Archives: Ekonomika

Oslávili Svetový deň vody

Ružomberok 28. marca 2017 – Pri príležitosti Svetového dňa vody, ktorý pripadá na 22. marca, uskutočnilo sa 27. marca slávnostné stretnutie predstaviteľov štátnej správy, samosprávy a vodohospodárov v Kultúrnom dome Andreja Hlinku v Ružomberku. V jeho úvode vystúpil folklórny súbor Liptov s piesňami s jarnou tematikou.

Ceny vody na dolnom Liptove zostali rovnaké ako vlani

voda

Ružomberok 27. marca 2017 – Nové ceny vodného a stočného schválilo 27. marca valné zhromaždenie Ružomberskej vodárenskej spoločnosti (RVS) a.s., v Ružomberku, ktoré sa uskutočnilo v tamojšom Kultúrnom dome Andreja Hlinku v Ružomberku. Zúčastnilo sa ho približne 90 percent akcionárov, ktorými sú mesto a obce v okrese Ružomberok.

Ocenili detské výtvarné práce pri príležitosti Svetového dňa vody

R. Sabadín

Liptovský Mikuláš 23. marca 2017 – Po úspešnom vlaňajšom prvom ročníku výtvarnej súťaže pre žiakov druhého stupňa základných škôl Voda pre život vyhlásila Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s., druhý ročník, ktorý rozšírila o kategóriu žiakov prvého stupňa. Vyhodnotenie sa uskutočnilo počas Svetového dňa vody.

Svetový deň vody

voda_ruzomberok

Liptov 22. marca 2017 – Svetový deň vody je každoročne využívaný na zvyšovanie povedomia a informovanie verejnosti o vode a tiež na mobilizáciu pre riešenie aktuálnych závažných problémov, ktoré priamo súvisia s vodou. Svetový deň vody vyhlásilo Valné zhromaždenie OSN na svojom 47.

zasadnutí v decembri 1992 v Rio de Janerio.
 

Podpora papierní Ružomberku a okoliu stúpla na 1,2 milióna eur

smog v ružomberku

Ružomberok 17. marca 2017 – Vedenie podniku Mondi SCP Ružomberok a primátor mesta Igor Čombor, spoločne so zástupcom Michalom Slašťanom, podpísali v stredu 15. marca vo veľkej zasadačke Mestského úradu Memorandum o spolupráci na rok 2017.

„Spolupráca našej samosprávy s papierňami trvá už roky. Mondi SCP aj týmto spôsobom podporuje aktivity mesta. Verejnosť cíti benefity, vyplývajúce z memoranda najmä vďaka štedrej dotácii vo výške 450 tisíc eur na zľavu z ceny tepla, no financie z podniku smerujú aj do masívnej podpory športu, najmä futbalu,“ poznamenal primátor. Ďalej dodal, že papierne podporujú aj nemocnicu, projekty v meste a okolí, ako aj životné prostredie.

Z kanalizácie robia nezodpovední ľudia smetisko

Betónová zmes v kanalizácii

Liptovský Mikuláš 16. marca 2017 – Ľudia často z nevedomosti alebo nezodpovednosti vypúšťajú do verejnej kanalizácie aj odpadové vody, ktoré obsahujú to, čo tam nepatrí. Napríklad, splachujú zvyšky jedál, pričom tie môžu spôsobiť, že pritiahnu potkany a to nie je nič príjemné. Jedlo ale nie je jediné, čo do kanalizácie nepatrí.

Nárast výnosov spoločnosti TMR a.s. v D. Doline

jasná

Demänovská Dolina 28. februára 2017 – Spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. (TMR) vykázala za finančný rok 2015/16 14,5% rast celkových výnosov v objeme 81,2 mil. EUR. 

Spoločnosť TMR, regionálny líder v prevádzkovaní horských stredísk a poskytovaní služieb turistického ruchu, dnes zverejnila ročné výsledky za finančný rok 2015/16 – obdobie od 1. novembra 2015 do 31. októbra 2016. Konsolidované výnosy TMR narástli 14,5% na 81,2 mil. EUR, pričom prevádzkový zisk EBITDA sa zlepšil o 2,9% na celkových 25,1 mil. EUR.

Radnica vydala nesúhlasné stanovisko k obaľovačke

mikuláš

Liptovský Mikuláš 24. februáraMesto Liptovský Mikuláš vydalo nesúhlasné stanovisko k správe o hodnotení navrhovanej činnosti obaľovačky asfaltových zmesí. Radnica požaduje dopravnoinžiniersky výpočet vplyvu stavby na dopravnú sieť, bližšie vplyv na kapacitu existujúcich ciest a križovatiek, predovšetkým cesty č. III/2337 do Závažnej Poruby a križovatky tejto cesty na cestu I/18. Súčasťou tohto výpočtu musí byť aj návrh opatrení na zamedzenie vzniknutých vplyvov.

„Zároveň požadujeme dopracovanie hlukovej štúdie tak, aby sa zaoberala aj hlukom, ktorý spôsobí vyvolaná doprava v zastavanom území,“ priblížil primátor Ján Blcháč.

Minca pripomínajúca najväčšie krasové územie v strednej Európe

smopaj minca

Liptovský Mikuláš 12 februára 2017 – Prvý deň predaja striebornej zberateľskej mince s motívom Svetové prírodné dedičstvo – Jaskyne Slovenského krasu uskutoční sa v priestoroch Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva (SMOPaJ) v Liptovskom Mikuláši. Slávnostný akt uskutoční sa o 14. 00 h.

Chránené havrany prídu o hniezda

havran_mikulas

Chránené havrany škriekajú a špinia, ministerstvo udelilo výnimku

Liptovský Mikuláš 8 februára – Zvýšený výskyt havrana poľného v Liptovskom Mikuláši je domácim naobtiaž. Premnožené havrany znečisťujú verejné priestranstvá a hlukom a špinením znepríjemňuje život Mikulášanov. Mesto preto aj tento rok zabezpečilo plašenie týchto spevavcov. So zhadzovaním hniezd havrana poľného dnes začali zamestnanci Verejnoprospešných služieb mesta Liptovský Mikuláš.