Rôzne podoby víkendu na Liptove

Liptov 30. marca 2017 – Rôzne športové a kultúrne podujatia sú pripravené pre obyvateľov a návštevníkov regiónu Liptova. Rozdelili sme ich  podľa okresov. Počas víkendu ožijú v Stankovanoch a vo Vlkolínci jarné zvyky spojené s vynášaním Murieny.   More »

 

Category Archives: Životné prostredie

Oslávili Svetový deň vody

Ružomberok 28. marca 2017 – Pri príležitosti Svetového dňa vody, ktorý pripadá na 22. marca, uskutočnilo sa 27. marca slávnostné stretnutie predstaviteľov štátnej správy, samosprávy a vodohospodárov v Kultúrnom dome Andreja Hlinku v Ružomberku. V jeho úvode vystúpil folklórny súbor Liptov s piesňami s jarnou tematikou.

Z kanalizácie robia nezodpovední ľudia smetisko

Betónová zmes v kanalizácii

Liptovský Mikuláš 16. marca 2017 – Ľudia často z nevedomosti alebo nezodpovednosti vypúšťajú do verejnej kanalizácie aj odpadové vody, ktoré obsahujú to, čo tam nepatrí. Napríklad, splachujú zvyšky jedál, pričom tie môžu spôsobiť, že pritiahnu potkany a to nie je nič príjemné. Jedlo ale nie je jediné, čo do kanalizácie nepatrí.

Chránené havrany prídu o hniezda

havran_mikulas

Chránené havrany škriekajú a špinia, ministerstvo udelilo výnimku

Liptovský Mikuláš 8 februára – Zvýšený výskyt havrana poľného v Liptovskom Mikuláši je domácim naobtiaž. Premnožené havrany znečisťujú verejné priestranstvá a hlukom a špinením znepríjemňuje život Mikulášanov. Mesto preto aj tento rok zabezpečilo plašenie týchto spevavcov. So zhadzovaním hniezd havrana poľného dnes začali zamestnanci Verejnoprospešných služieb mesta Liptovský Mikuláš.

Systém demänovských jaskýň je v medzinárodnom zozname mokradí

Demänovská jaskyňa slobody - Smaragdové jazierkoLiptovský Mikuláš 2. februára 2017 – Svetový deň mokradí pripadá na 2. februára. Myšlienka Svetového dňa mokradí vznikla pri oslavách 25. výročia podpisu Dohovoru o mokradiach, majúcich medzinárodný význam predovšetkým pre biotopy vodného vtáctva, ktorý podpísali v roku 1971 v iránskom meste Ramsar (Ramsarská konvencia).

Zámerom svetového dňa je nielen pripomenúť si a osláviť podpísanie tohto prvého významného medzinárodného dokumentu na ochranu biodiverzity a špecifických biotopov, ale najmä zdôrazniť význam mokradí pre udržanie ekologickej rovnováhy a zachovanie biologickej rozmanitosti. Cieľom je tiež poukázať na funkcie a hodnoty týchto citlivých ekosystémov pre človeka a trvalo udržateľný rozvoj. Na Slovensku evidujeme 14 mokradí medzinárodného významu, ktoré sú zapísané ako Ramsarské lokality.

Súťažia v kreslení najbežnejšej a súčasne najvzácnejšej tekutiny

L. Rajniaková

Liptovský Mikuláš 19. januára 2016 – Voda má pre všetky živé organizmy na zemeguli nezastupiteľnú úlohu. Preto treba dbať, aby si jej význam uvedomili a kladný vzťah k nej vybudovali už deti na základných školách.                                            

Druhý ročník výtvarnej súťaže Voda pre život vyhlásila Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s., Liptovský Mikuláš (LVS). Tento rok pribudla ku kategórii žiakov druhého stupňa základných škôl a osemročných gymnázií aj kategória žiakov prvého stupňa. Tak budú mať žiaci v Liptovskomikulášskom okrese príležitosť vyjadriť svoje zážitky, pocity, skúsenosti či vedomosti o vode prostredníctvom výtvarnej práce.

Udatní Tatranskí rytieri zo škôl sa zapojili z celého Slovenska,

Tatranskí rytieri

Tatranskí rytieri

Liptov 11. decembra 2016 – Prihlasovanie do celoslovenského environmentálneho projektu bolo ukončené minulý týždeň. Do ekologickej súťaže sa prihlásilo vyše 300 hrdinských tried, ktoré sa budú podieľať na zlepšovaní životného prostredia pre nás všetkých. Žiaci základných a stredných škôl sa tak v súťaži spoja pre dobrú vec a zachovanie krás slovenskej prírody.

Nasledujúce mesiace budú rytieri svojimi malými aj veľkými činmi napredovať k zaujímavým cenám a popri tom sa ponoria do tajov ekológie, ktorá im ukáže nové poznatky o krásach našej prírody. Prihlásené triedy, plné chrabrých hrdinov na čele so svojimi pedagógmi v brnení, sa pustia do dvoch ekologických aktivít, ktoré sú podmienkou súťaže. V prvej súťažnej aktivite „Príroda nám, my prírode“ majú žiaci možnosť vybrať si z 3 prevedení projektu.

hloh-ker

hloh-ker

Liptovský Mikuláš 2. decembra 2016 – Platany, hlohy aj čerešne dnes zapustia svoje korene vo viacerých častiach mesta. Zamestnanci Verejnoprospešných služieb (VPS) vysádzajú 40 listnáčov. „Pre listnaté dreviny je najlepší čas na výsadbu práve neskoré jesenné obdobie, pri konštantných plusových teplotách , kedy sa stromy dostávajú do vegetačného pokoja,“ vysvetlila Zuzana Štreitová, dendrologička z VPS.

Dreviny budú zdobiť Hurbanovu, Jilemnického, Vrbickú, vysadia ich aj pri parkovisku na Tomášikovej a pri detskom ihrisku na Smrečianskej. Štyri hlohy zavítajú aj na ulicu Vranov v Palúdzke. Mesto vysádza dreviny na základe dokumentu starostlivosti o dreviny v Liptovskom Mikuláši a pracovníci postupujú tak, aby boli postupne vysádzané v každej mestskej časti. Uvedené informácie pochádzajú z oficiálnej stránky mesta Liptovský Mikuláš na facebooku.

Vodári počas poruchy úplne presmerovali tok pitnej vody, aby neprerušili dodávku obyvateľom

vodári LVS

vodári LVS

Liptovský Mikuláš 9. novembra 2016 –  Na odstránenie nezvyčajnej poruchy použili liptovskomikulášski vodári doteraz nevyskúšaný, ale ako sa ukázalo efektívny spôsob opravy. Bez vody by inak počas opravy zostala veľká časť obyvateľov, ale vďaka zaujímavému riešeniu sa odstávka pitnej vody dotkla len malého zlomku ľudí.

Dispečeri vodární v Liptovskom Mikuláši zaznamenali minulý týždeň zvýšený odber vody na Nábreží Janka Kráľa aj hlásenie o vytekaní vody na trávnatej ploche vedľa hrádze rieky Váh. Zistili, že išlo o poruchu prívodného potrubia pitnej vody z Demänovskej Doliny do mesta.

„Z vodárenského zdroja v Demänovskej Doline zásobujeme pitnou vodou veľkú časť obyvateľov starého mesta, Ondrašovej, sídliska Nábrežie, osadu Hlboké, liptovskomikulášske poľnohospodárske družstvo a akvapark pri Trnovci. Ihneď sme začali hľadať spôsob, ako čo najrýchlejšie poruchu odstrániť tak, aby obmedzenie dodávky vody pocítilo čo najmenej ľudí,“ informoval Ing. Pavol Danek, vedúci strediska vodovodov Liptovskej vodárenskej spoločnosti, a. s., L. Mikuláš (LVS).

Nelegálne nakladanie so splaškovými vodami

potok

potok

Liptovský Mikuláš 25. augusta 2016 – Video so zdrapmi použitého toaletného papiera,  ľudskými výkalmi a inými nechutnosťami plávajúcimi v potoku pri Liptovskom Mikuláši sa prednedávnom objavilo na sociálnej sieti. Zjavne niekto do potoka vypustil obsah žumpy.

Turistov sčítali vo Vysokých Tatrách

tatry_chodníky

tatry_chodníky

Vysoké Tatry 14. augusta 2016 – V utorok 9. augusta, v deň spočítania, sa na značkovaných turistických chodníkoch vo vysokohorskom prostredí Tatranského národného parku pohybovalo 22 839 turistov. Najpočetnejšou skupinou boli Slováci, Česi a Poliaci, nechýbali však ani Nemci, Angličania, Španieli, Taliani, Rusi a Maďari.