Skvalitnenie ochrany zbierok v galérii sakrálneho umenia

Ružomberok 28. marca 2017 – Liptovské múzeum v Ružomberku v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja patrí medzi najvýznamnejšie regionálne múzeá na Slovensku. Po rekonštrukcii hlavnej budovy získalo Liptovské múzeum v Ružomberku v jej podkroví nový expozičný priestor určený na prezentáciu diel sakrálneho umenia zo zbierkového fondu múzea. V galérii sakrálneho umenia sú galerijným spôsobom verejnosti More »

 

Category Archives: Liptovský Mikuláš

Združenie presadzuje dobudovanie dopravnej infraštruktúry

mikuláš

Liptovský Mikuláš 28. marca 2017 – Aj Liptovský Mikuláš podporuje rýchlejšie prepojenie regiónu rýchlostnou cestou. Mesto totiž vstupuje do združenia Iniciatíva stredné Slovensko.

Futbalový štadión v L. Mikuláši budú modernizovať

futbal_mfk_tatran
l.mikulas

Liptovský Mikuláš 24. marca – Mikuláš bude mať moderný futbalový štadión. Za investíciu 375 tisíc dostane mesto do svojho majetku futbalový stánok v hodnote až 1 250 tisíc eur, ktorý zastreší Liptovský futbalový zväz a bude prístupný aj tréningom mládežníckych družstiev.

Vymyslite projekt a získajte naň peniaze od mesta

mikuláš

Liptovský Mikuláš 24. marca – Až do 27. apríla môže každý jeden z Mikulášanov požiadať mesto Liptovský Mikuláš o peniaze z participatívneho rozpočtu na svoj projekt. Fantázii sa medze nekladú, podstatné je, aby mal navrhovaný projekt prínos pre verejnosť. Zrealizovaný musí byť ešte v roku 2017 a radnica pre tento rok prerozdelí na tieto účely až 50 tisíc eur. V minulom roku to bolo 25 tisíc, v meste tak pribudla nová zeleň, posilňovne pod holým nebom či workoutové ihriská.

Cez víkend sa začína veľké upratovanie mesta

pamätni_haj_nicovô

Liptovský Mikuláš 24. marca 2017 –  V sobotu 25. marca o 9.00 hod sú vítaní všetci ľudia dobrej vôle, ktorí sa chcú zapojiť do upratovania mikulášskej oddychovej a pietnej lokality Háj Nicovô. Týmto počinom sa začína séria aktivít s názvom Upracme si mesto.

Nový systém kontroly jazdy automobilov VPS

VPS

Liptovský Mikuláš 23. marca 2017 – Verejnoprospešné služby (VPS) prichádzajú s novinkou, ktorá zefektívni činnosť a bude na prospech obyvateľom. „Zavádzame dispečerský systém, ktorým sme doposiaľ nedisponovali. Ide o monitorovanie našich áut pri ich výkone v teréne prostredníctvom GPS systému,“ naznačil riaditeľ VPS Dušan Grešo.

Pri vstupe do historického centra súkromník zrušil trávnatú plochu

mikulas

Liptovský Mikuláš 19. marca 2017 Zrušená trávnatá plocha, zničené obrubníky, prepadnutý chodník, porušenie všeobecného záväzného nariadenia mesta a činnosť bez povolení. Problém s autami, ktoré parkovali na zelenom priestranstve na Moyzesovej ulici a pri prejazde cez chodník po ňom roznášali blato, naberá na obrátkach. Nájomca zelenej trávnatej plochy premenil zeleň v historickej časti mesta na štrkovú plochu. To všetko bez povolení a načierno. Na pozemok nemá mestom povolený vjazd. Realizáciou štrkovej plochy, na ktorej teraz parkujú autá, poškodil mestský majetok.

Zomrel čestný občan L. Mikuláša generál A. Muržic

Anton Muržic

Liptovský Mikuláš 13. marca 2017 – Za významným zakladateľom vojenského školstva a výskumu v Liptovskom Mikuláši generálom Antonom Muržicom bude smútiť aj mesto Liptovský Mikuláš. S jeho odchodom totiž mesto stratilo Čestného občana.

V liptovskommikulášskom parku na námestí začínajú práce

mikuláš

Liptoský Mikuláš 9. marca 2017 – V parku na Námestí mieru v Liptovskom Mikuláši začne mesto pracovať v marci. Najprv je potrebné odstrániť kolízne dreviny. Ide o tie, ktoré svojou polohou obmedzujú pripravovaný projekt rekonštrukcie námestia a zasahujú do navrhovaných chodníkov.

Chcú zvýšiť bezpečnosť chodcov na priechodoch

semafór pre chodcov

Liptovský Mikuláš 6. marca 2016 – V širšom centre Liptovského Mikuláša pribudnú moderné priechody pre chodcov. Mesto do nich zabuduje svietiace dopravné gombíky s detektormi chodcov. Radnica tak aplikuje v meste jedno z najefektívnejších riešení, ktoré zvyšujú bezpečnosť na priechodoch.

Radnica vydala nesúhlasné stanovisko k obaľovačke

mikuláš

Liptovský Mikuláš 24. februáraMesto Liptovský Mikuláš vydalo nesúhlasné stanovisko k správe o hodnotení navrhovanej činnosti obaľovačky asfaltových zmesí. Radnica požaduje dopravnoinžiniersky výpočet vplyvu stavby na dopravnú sieť, bližšie vplyv na kapacitu existujúcich ciest a križovatiek, predovšetkým cesty č. III/2337 do Závažnej Poruby a križovatky tejto cesty na cestu I/18. Súčasťou tohto výpočtu musí byť aj návrh opatrení na zamedzenie vzniknutých vplyvov.

„Zároveň požadujeme dopracovanie hlukovej štúdie tak, aby sa zaoberala aj hlukom, ktorý spôsobí vyvolaná doprava v zastavanom území,“ priblížil primátor Ján Blcháč.