Zbrane rinčali na Podsuchej

Podsuchá 18. júna 2019  (www.zijemvrk.sk) – Streľba z guľometov, kanónov, samopalov, výbuchy granátov sa rozliehali okolím celej Podsuchej. Bojové akcie uskutočňovali sa na druhej strane od hlavnej cesty, za riekou Revúcou. Stretli sa tam slovenskí vojaci, partizáni s nemeckými fašistickými vojenskými jednotkami. Fotogaléria: https://www.facebook.com/pg/Liptovske-Sliače-informácie-178491972170079/photos/?tab=album&album_id=2484143718271548 Bookmark It Hide Sites More »

 

Problematika očkovania

Očkovanie

Ružomberok 10. novembra (TK KBS)  – V utorok 14. novembra v tradične netradičnom čase o 16:16 hod. v priestoroch Univerzitnej knižnice Katolíckej univerzity v Ružomberku (Výstavná sieň na 3. poschodí) vystúpia so svojou prednáškou Marek Benčík a Ján Viglaš. Budú hovoriť na tému: Problematika očkovania.

Marek Benčík pochádza z Tvrdošína. Na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine vyštudoval verejné zdravotníctvo. Sedem rokov pracoval na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva – oddelení epidemiológie. V rámci svojej praxe prichádzal do kontaktu s problematikou očkovania (práca v teréne, v zdravotníckych zariadeniach). V súčasnosti pracuje v oblasti  ochrany zdravia pri práci.

Ján Vigľaš je kňaz Banskobystrickej diecézy, rektor Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici – Badíne. Narodil sa 14. 3. 1970 v Piešťanoch a kňazskú vysviacku prijal 31. 7. 1999 v Banskej Bystrici. Študoval na Teologickom inštitúte RK CMBF UK v Badíne, St.Patrick´s College Maynooth v Írsku a na Pápežskej Gregorovej univerzite v Ríme. Od roku 2001 prednáša morálnu teológiu na Teologickom inštitúte v Badíne. Je stálym spolupracovníkom Teologickej komisie – Subkomisie pre bioetiku KBS. Zároveň je je rektorom Kňazského seminára v Badíne.

Prednáška bude zameraná stručnú históriu očkovania, zdravotnícky pohľad na očkovanie a očkovacie látky,- benefit, význam a efekt očkovania pre jednotlivca, prínos očkovania pre spoločnosť a morálny pohľad na problematiku očkovania.

Podujatie „Hosť na KU“ je intelektuálno-formačnou aktivitou, ktorej cieľom je ponúknuť intelektuálny a duchovný rast spoločenstva KU ako aj  záujemcov z mimo univerzitného prostredia. Hosťami sú zaujímavé osobnosti z akademického, spoločenského a duchovného prostredia, ktorí priblížia svoju prácu a aktivitu a boli tak inšpiráciou pre mladých ľudí. Podujatie je vždy otvorené aj pre verejnosť.

TK KBS informovalo Vedenie KU

(red)