Návštevníkov Bačovských dní neodradilo ani vrtošivé počasie

15. júla 2019 – Malatiná sa rozlúčila s 19. ročníkom Bačovských dní. Aj keď počasie svojimi výkyvmi vytrvalo skúšalo trpezlivosť návštevníkov i organizátorov, spokojní napokon odchádzali všetci. V sobotu 13. júla sa pre nepriaznivé počasie program presunul z amfiteátra do kultúrneho domu. Divadlo Juraja Hamara prilákalo predovšetkým deti, ktoré sa schuti nasmiali na postave Gašparka a jeho výmysloch. Popoludnie pokračovalo vystúpeniami More »

 

Kandidát na ružomberského primátora R. Kolár zbiera podpisy

R. Kolár

Ružomberok 22. mája 2018 – Kandidát na ružomberského primátora Róbert Kolár zbiera podpisy na svoju kandidačnú listinu.   V pondelok 21. mája  tak robil v blízkosti bývalého domu služieb na okraji pešej zóny. Zastavovali sa pri ňom ľudia rôzneho veku, aby s nim hovorili aj o možnostiach ďalšieho rozvoja mesta. Ich názory si zapisoval, aby ich mohol využiť vo svojej ďalšej práci.

Ružomberčania sa najčastejšie sa sťažovali, že v meste chybujú verejné WC, je potrebné doriešiť systém parkovania v centre mesta. Mladým ľuďom chybuje klub, poukazovali aj na potrebu riešenia bytovej otázky. Nazdávajú sa, že je nutné postaviť viacej sociálnych bytov.

Svoje podnety, pripomienky, názory môžete zdieľať aj na facebooku: Róbert Kolár

V Ružomberku zatiaľ oficiálne svoju kandidatúru na primátora mesta ohlásil R. Kolár, ktorý v súčasnosti je poslancom tamojšieho mestského zastupiteľstva. O možnosti opäť kandidovať uvažuje aj súčasný primátor Igor Čombor. Ten však predpokladá to oznámiť verejnosti až po letných dovolenkách.  Ďalší možní kandidáti zatiaľ oficiálne neoznámili svoj záujem zapojiť sa do boja o ružomberské primátorské kreslo.

Text a foto: Tibor Šuľa