Spomienka na Černovských martýrov

Ružomberok 25. októbra 2019 – Pietna spomienka na obete černovskej masakry  v roku 1907 uskutoční sa 25. októbra 2019 na panätných miestach  ružombersksej metskej časti Černová. Pripravuje ju Slovenská národná strana. Začne sa o 16. 00 h na tamojšom cintoríne. (red) Bookmark It Hide Sites More »

 

Ružomberský primátor I. Čombor sa opätovne uchádza o dôveru občanov

Ružomberok  28. augusta 2018 (Sponzorované) –  O post ružomberského primátora sa rozhodol znovu uchádzať aj jeho terajší primátor Igor Čombor.  Na facebooku sprístupnil svoju  stránku, ktorú nájdete tu: Stránka kandidáta na primátora Ružomberka I. Čombora.

Kandiduje ako nezávislý kandidát. Mottom jeho kampaneie je:  „Nikdy som neodišiel od začatej práce“.
 

„Keď som sa pred štyrmi rokmi rozhodol kandidovať na funkciu primátora mesta Ružomberok, chcel som v tej najlepšej viere pomôcť nášmu krásnemu mestu Ružomberok napredovať tak, aby sa zlepšil vzhľad mesta, zlepšila sa kvalita života našich spoluobčanov a aby sa Ružomberok vo svojom spoločenskom a verejnom význame priblížil aspoň čiastočne k tomu významnému postaveniu, ktoré zastával najmä v období pôsobenia Andreja Hlinku.
Okrem iných vecí som sa hneď na začiatku mojej funkcie v roku 2015 zaslúžil o výjazdové rokovanie vlády, vďaka čomu región mesta a okolia dostal od štátu približne dva milióny eur.
Je mojou najväčšou zodpovednosťou pokračovať v práci, ktorú sme spolu s každým šikovným človekom na mestskom úrade vykonávali a aj keď výsledok nebol vždy podľa našich predstáv, podarilo sa nám mnoho dobrého a z hľadiska budúcnosti veľmi prospešného pre občana, jeho rodinu či celé mesto.
Na rozdiel od mojich protikandidátov disponujem veľmi kvalitným tímom, poskladaným čisto z talentovaných a šikovných Ružomberčanov, z ktorých mnohí z nich prevezmú jedného dňa túto štafetu. V ich rukách raz bude naše mesto a mojou povinnosťou, nie len ako primátora ale aj ako hrdého Ružomberčana, je pripraviť najvhodnejšie podmienky pre budúce generácie.
Verím, že mojím opätovným zvolením za primátora mesta Ružomberok jeho občania zažijú najúspešnejšie volebné obdobie v novodobých dejinách Ružomberka.:
(red)