Návštevníkov Bačovských dní neodradilo ani vrtošivé počasie

15. júla 2019 – Malatiná sa rozlúčila s 19. ročníkom Bačovských dní. Aj keď počasie svojimi výkyvmi vytrvalo skúšalo trpezlivosť návštevníkov i organizátorov, spokojní napokon odchádzali všetci. V sobotu 13. júla sa pre nepriaznivé počasie program presunul z amfiteátra do kultúrneho domu. Divadlo Juraja Hamara prilákalo predovšetkým deti, ktoré sa schuti nasmiali na postave Gašparka a jeho výmysloch. Popoludnie pokračovalo vystúpeniami More »

 

Tatranskí rytieri podporia detské projekty

Tatranskí rytieri

Demänovská Dolina 16. októbra 2018 – Spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. (TMR) pomohla prostredníctvom enviromentálneho projektu Tatranskí rytieri zrealizovať náučný chodník Activity v Podbrezovej, soví kútik v Prešove a náučný chodník s informačnými tabuľami v Tisovci. Tri víťazné návrhy detí zo základných a stredných škôl podporilo TMR sumou 5 000 eur.

Do druhého ročníka celoslovenskej environmentálnej súťaže Tatranskí rytieri sa zapojilo vyše 5 tisíc školákov. Školy prihlasovali projekty do kategórií výtvarné dielo, audiovizuálne dielo (video) a realizačný projekt s témou „Chráňme rastliny a zvieratá na Slovensku“. Víťazom pri realizačných projektoch priamo v teréne pomáhali pedagógovia, dobrovoľníci a zamestnanci TMR, ktorá je zároveň partnerom projektu.

 

21.9.2018 sa realizoval náučný chodník Activity v areáli školy Súkromného gymnázia Železiarne Podbrezová, ktorý získal v súťaži Tatranských rytierov druhé miesto. Pred samotným osadením 70 metrového náučného chodníka prebiehali výkopové a rekultivačné práce. Súčasťou exteriérovej časti je posedenie s kvetinami a špeciálnymi drevinami, informačné tabule, ktoré hovoria o výskyte drevín vo výškových pásmach, pexeso alebo slepá mapa. „Náučný chodník, je niečo výnimočné. Keď o dvadsať rokov prídem a budem si môcť pozrieť, že túto lavičku som robil ja, budem na seba hrdý a môžem si povedať, že niečo tá škola dostala odo mňa, tak ako ja od nej,“ komentoval výstavbu náučného chodníka Martin Auxt, študent gymnázia.

„Zvyšovať environmentálne povedomie žiakov, vytvárať u nich správne postoje a uvedomelé správanie k životnému prostrediu je jednou z našich najdôležitejších úloh. Preto ma veľmi teší, že sa u samotných žiakov prebudil záujem o prostredie, ktoré ich obklopuje a vďaka ich nápadom vyrástol v areáli školy náučný chodník,“ uvidela Katarína Zingorová, riaditeľka Súkromného gymnázia v Podbrezovej.

Cieľom projektu 28.9.2018 bolo zhotoviť prístrešky na prezimovanie pre zákonom chránené sovy – myšiarky ušaté, ktoré sa usídlili v areáli Spojenej školy na ul. Ľ Podjavorinskej v Prešove. Tá v súťaži Tatranskí rytieri získala tretie miesto. Pred dvomi rokmi postihla prešovskú školu kalamita, ktorá im zrútila strechu, čím poškodila stromy, kde boli sovie hniezda. Aj to bol dôvod, pre ktorý sa študenti rozhodli pomôcť a postaviť sovám nový domov v školskej záhrade. „Chlapci dostali nápad, že im vybudujú hniezda, aj keď už nebudú mať tie vršky stromov tak vysoko ako predtým, aspoň sa budú môcť niekde usídliť,“ hovorí triedna učiteľka Zuzana Výbošťoková, ktorá spolupracovala so študentmi na projekte. Soví kútik tvorí 10 búdok, ktoré obohatili informačné tabule o výskyte myšiarky ušatej.

Evanjelické gymnázium v Tisovci sa v súťaži umiestnilo na prvom mieste. 5.10.2018 sa dobrovoľníci z TMR a školáci vybrali na tamojšie sysľovisko v lokalite Pod okrúhlou skalou, kde boli osadené smerovníky, náučné tabule a oddychové miesto s lavičkami. Celý okruh náučného chodníka vo voľnej prírode Muránskej planiny mal približne 8 km. Návštevníci sa na štyroch zastaveniach dozvedia informácie o živote sysľa pasienkového v danej lokalite. „Vymenili sme kancelárie a sedenie za jeden krásny slnečný deň v prírode, kde sme úspešne so šikovnými žiakmi vystavali náučný chodník. Spoznali sme krásny kraj Slovenska, určite sa sem aj so svojou rodinou vrátime, nech môžeme inšpirovať naše deti, aké úžasné projekty sa na Slovensku robia,“ uviedla Michaela Šandová z TMR, ktorá sa na projekte v Tisovci zúčastnila.

„Projekt Tatranskí rytieri sme podporili už druhýkrát. Vždy oceňujeme mladých ľudí, ktorí majú ambíciu správať sa k prírode ekologicky a inšpirovať k tomu ďalších rovesníkov. Veríme, že projekt nie je o jednom žiakovi, ale motivovaná je celá trieda, škola a tiež naši zamestnanci, ktorí sa do pozitívnej atmosféry pri realizácii projektov radi vracajú,“ dodal František Šoltis z TMR. Pri realizácii projektov sa k študentom pripojili desiatky zamestnancov TMR. Víťazné projekty boli finančne podporené partnerom projektu a triedy si navyše užili aj spoločné výlety lanovkami v Nízkych a Vysokých Tatrách.

 Odborným garantom projektu je Metodicko-pedagogické centrum (MPC), koordinátorom Tatranských rytierov je agentúra Essence Communications, projekt finančne podporuje spoločnosť TMR, ktorá je stredoeurópskym lídrom v cestovnom ruchu a svoje úspechy úzko spája s tým ako sa stará, o prostredie v ktorom pôsobí. K tejto zodpovednosti patrí aj podpora projektu a výchova najmenších k rovnako zodpovednému prístupu. Viac k Tatranským rytierom na www.tatrytieri.sk

Zuzana Dobránszka

(red)