Spomienka na černovských martýrov

Ružomberok 1. novembra 2018 – pomienkou na Andreja Hlinku a černovských martýrov si 27. októbra poprední predstavitelia Slovenskej národnej strany (SNS) pripomenuli v Černovej tragédiu z roku 1907. Pietneho aktu zúčastnili sa štátny tajomník Ministerstva vnútra SR Rudolf Urbanovič, podpredseda SNS Štefan Zelník, tajomník SNS Stanislav Kmec, krajský tajomník SNS v Žilinskom kraji Erik Gemzicky, More »

 

Sliačanský kroj na výstave

Liptovský Mikuláš 17. októbra 2018 – Folklórny súbor Váh v spolupráci s Liptovským kultúrnym strediskom v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pracuje už niekoľko mesiacov na projekte digitalizácie dievčenských a ženských krojov z obce Liptovské Sliače.
Výstava fotografií, ktorá prezentuje verejnosti časť zdigitalizovaného materiálu, je sprístupnená verejnosti od 11. do 24. októbra 2018 v priestoroch Domu Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši.

Obec Liptovské Sliače je obcou s bohatou folklórnou tradíciou, ktorá žije aj v 21. storočí.

Tradičný odev v obci Liptovské Sliače má veľa rôznych variantov, ktoré do súčasnosti majú v pamäti len najstaršie obyvateľky obce.

 
Projekt Sliačanské dievky a ženy vytvoril digitálnu zbierku fotografií ženského tradičného odevu v Liptovských Sliačoch v dvoch podobách – odborná digitalizácia odevu a umelecká fotografia.

Fotografie sú vhodné pre odbornú verejnosť – varianty odevov na rôzne príležitosti, detaily úpravy hlavy, detaily výšivky, zdobenia, doplnkov.

Pre širokú verejnosť sme pripravili výstavu z fotografií v tradičnom prostredí spracované starou fotografickou technikou – kyanotypiou, čím sme vytvorili priestor aj pre prednášku o tomto zabudnutom spôsobe spracovania fotografií a tvorivú dielňu pre záujemcov o zoznámenie sa s ňou. Ttvorivá dielňa kyanotypie sa konala 4. októbra 2018 v Ružomberku v Škole úžitkového výtvarníctva.

Zapojenie mladej fotografky Simony Lomnickej, ktorá sa venuje technike kyanotopie, sme poskytli súčasnej generácii okom ich rovesníčky pohľad na tradičný odev. Projektom sme prepojili generácie a staré a nové technológie a to všetko s jedným spoločným cieľom – zobraziť, zdigitalizovať a zachovať krásu sliačanských ženských krojov do budúcnosti. Do nápadu sú zapojení domáci Sliačania, odborníci z radov etnológie a odborníci z oblasti tradičnej kultúry pôsobiaci v regióne Liptov.

Autorky projektu:
Jana Veselovská – etnologička
Michaela Košová – metodička pre folklór Liptovského kultúrneho strediska
Simona Lomnická – fotografka