Letný tábor malých remeselníkov

Remeselný tábor Šikovníček 2019 Liptovský Mikuláš 9. augusta 2019 – V dňoch od 29. 7. -2. 8. 2018  sa šikovné deti zúčastnili remeselného tábora Šikovníček, ktorý  už po šiesty krát zorganizovalo Liptovské kultúrne stredisko vo svojich remeselných dielňach v priestoroch Obvodného úradu na Námestí osloboditeľov v Liptovskom Mikuláši. Bookmark It Hide Sites More »

 

Staronový primátor sa ujme oficiálne svojej funkcie

I. Čombor

Ružomberok 4. decembra 2018 – Ustanovujúce mestské zastupiteľstvo pre volebné obdobie 2018-2022 uskutoční sa
 5. decembra 2018 (streda) o 10.00 hod. vo veľkej zasadačke MsÚ Ružomberok-


PROGRAM
I. Slávnostná časť
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a skrutátorov
3. Správa predsedu MVK o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy mesta Ružomberok
4. Zloženie sľubu primátora mesta
5. Zloženie sľubu poslancov MsZ

II. Pracovná časť
6. Schválenie programu rokovania MsZ
7. Zriadenie mandátovej komisie
Predkladá: MUDr. Igor Čombor, PhD., primátor mesta
8. Príhovor primátora mesta
9. Overenie zloženia sľubu primátora mesta a poslancov MsZ a správa mandátovej komisie
o overení platnosti zložení sľubu primátora mesta a poslancov MsZ a o nezlučiteľnosti funkcií
Predkladateľ : predseda mandátovej komisie
10. Informatívna správa o poverení výkonu funkcie 1. a 2. zástupcu primátora
Predkladateľ : MUDr. Igor Čombor, PhD., primátor mesta
11. Zriadenie mestskej rady
Predkladateľ : MUDr. Igor Čombor, PhD., primátor mesta
12. Zriadenie komisií MsZ
Predkladateľ : MUDr. Igor Čombor, PhD., primátor mesta
13. Zriadenie výborov mestských častí
Predkladateľ : MUDr. Igor Čombor, PhD., primátor mesta
14. Poverenie poslanca MsZ oprávneného zvolávať a viesť zasadnutie MsZ
Predkladateľ : MUDr. Igor Čombor, PhD., primátor mesta
15. Schválenie platu primátora mesta
Predkladateľ : Ing. Marián Šeršík, prednosta MsÚ
16. Preplatenie nevyčerpanej dovolenky 1. viceprimátora mesta
Predkladateľ : Ing. Marián Šeršík, prednosta MsÚ
17. Schválenie termínu konania riadneho zasadnutia MsZ v roku 2018
Predkladateľ : Ing. Marián Šeršík, prednosta MsÚ
MUDr. Igor ČOMBOR, PhD

(red)