Letný tábor malých remeselníkov

Remeselný tábor Šikovníček 2019 Liptovský Mikuláš 9. augusta 2019 – V dňoch od 29. 7. -2. 8. 2018  sa šikovné deti zúčastnili remeselného tábora Šikovníček, ktorý  už po šiesty krát zorganizovalo Liptovské kultúrne stredisko vo svojich remeselných dielňach v priestoroch Obvodného úradu na Námestí osloboditeľov v Liptovskom Mikuláši. Bookmark It Hide Sites More »

 

Preteky gazdovských koní

Liptovská Štiavnica 6. februára 2019 – Obec Liptovská Štiavnica organizuje XIII. ročník Pretekov gazdovských koní, ktoré sa uskutočnia v sobotu 9. februára.Na pretekoch budú súťažiť gazdovia s koňmi zapriahnutými do drevených saní v 3 disciplínach:

 
1.) Preteky v rýchlosti a vytrvalosti: Kôň zapriahnutý do saní prekonáva okruh 800 m po mierne členitom teréne. Hodnotí sa dosiahnutý čas. Vynechanie a zvalenie méty sa trestá pripočítaním 15 sekúnd k výslednému času (za métu sa považuje aj cieľová bránka).
 
2.) Preteky v ovládaní koňa a zručnosti kočiša: Kočiš musí krátko po štarte absolvovať slalom pomedzi bránky, otočiť sa okolo prekážky po pravej ruke, potom prejde alejou, otočí sa okolo prekážky po ľavej ruke, prejde pomedzi kláty (mostík) a pokračuje do garáže. Každý kôň musí začať cúvať. Ak sa mu to nepodarí do 30 sekúnd, bude mu prirátaných 30 trestných sekúnd k výslednému času a pokračuje sa ďalej. Hodnotí sa rýchlosť a precíznosť prevedenia. Pozor na cúvanie, dotyky na prekážkach. Vynechanie méty sa trestá pripočítaním 15 sekúnd k výslednému času. Po vynechaní tretej méty nasleduje diskvalifikácia (za métu sa považuje aj cieľová bránka).
 
3.) Štiavnický silák (nepovinná disciplína): Dobrovoľná disciplína, hodnotená samostatne. Kone budú ťahať kmeň stromu po vyznačenej dráhe. Na rozbehnutie bude mať gazda s koňom vyznačené 2-metrové územie, v ktorom môže koník spätkovať, ale do 30 sekúnd musí toto územie opustiť a rozbehnúť sa. Rozhodca označí miesto, kde kôň prvýkrát zastavil. Víťazom sa stáva koník, ktorý kmeň stromu potiahne najďalej.

Pomocník môže gazdovi pomôcť iba pri zapínaní koňa. Nesmie mu pomáhať pri poháňaní koňa. Gazda nesmie koňa biť, za bitie je diskvalifikácia.

 
Tešiť sa môžete aj na bohatú tombolu (cena tombolového lístka 1,00€), guláš, viacero stánkov s občerstvením, hračkami a so suvenírmi. Tešíme sa na Vás.
 
Podmienky účasti súťažiacich:
Prihlásiť seba aj koňa minimálne do 2 súťažných disciplín. Pretekár nesmie byť mladší ako 12 rokov.
Zaplatiť štartovné 20,00€ za koňa a gazdu.
Z jednej stajne môže súťažiť viacero koní, na jednom koni môže súťažiť iba jeden gazda.
Gazda s koňom zapriahnutým do drevených saní (hnojových a pod.) chomútovým postrojom.
Každý gazda je povinný si zabezpečiť sánky. Nevylučujeme možnosť dohody medzi gazdami, napr. traja gazdovia spoločné sánky.
Povinná kontrola trate pred pretekmi.
Oblečenie v kroji vítané.
Každú sťažnosť rieši hlavný rozhodca, t. j. Oto Ondrejka.

V prípade nepriaznivého počasia (nedostatok snehu) bude akcia zrušená.

 
Viac informácií: 0903 520 644
(red)