Branislav Tréger sa stal predsedom ZMOS

Liptovský Hrádok 24. mája 2019 – Branislav Tréger sa stalStalo sa tak v stredu 22. mája 2019 v Bratislave. Na sneme sa zúčastnilo takmer 1200 starostov a primátorov. Bookmark It Hide Sites More »

 

Seminár venovaný Slovenskému štátu nechce ružomberská radnica

 
Stanovisko mesta k semináru S ÚCTOU K DEJINÁM  
 

mestsky_urada
_ruzomberok

 Ružomberok 26. februára 2019 – Seminár venovaný existencii Slovenského štátu, ktorý sa mal uskutočniť v Ružomberku,  nebude v priestoroch Kultúrneho domu A. Hlinku v Ružomberku.

V januári 2019 bola na Kultúrny dom Andreja Hlinku doručená žiadosť o poskytnutie priestorov kinosály od občianskeho združenia Múzeum ozbrojených zložiek SR 1939 – 1945. Štatutárny zástupca tohto združenia v žiadosti formuloval úmysel  zorganizovania historického seminára, s prednáškami historikov, podobne ako to urobilo mesto v roku 2018 k 80. Výročiu úmrtia Andreja Hlinku.  
 
Príslušní pracovníci Kultúrneho domu Andreja Hlinku sa na základe týchto skutočností rozhodli tejto žiadosti vyhovieť. Napriek kladnému posúdeniu žiadosti nastala reálne situácia, kedy sa priestory Kina kultúra v termíne, na ktorý bol naplánovaný tento historický seminár, budú modernizovať. Bude sa do nich inštalovať plánovaná nová moderná zvuková technológia, čo znamená, že priestory v týchto dňoch nebudú prevádzkyschopné. Ani historický seminár ani akékoľvek iné akcie sa tam konať nebudú a nemôžu. S podrobnosťami o možnostiach prevádzky v KDAH, budú občania v nasledujúcich dňoch podrobne informovaní.  
 
Odhliadnuc od týchto skutočností, hodnotenie tohto historického seminára na sociálnych sieťach spôsobilo názorovú vojnu medzi obyvateľmi Ružomberka, vytvára rozporuplné debaty o možnom obsahu tohto seminára a svoje obavy vyjadrila aj židovská obec. Vedenie mesta, na základe výziev zo strany občanov a médií, hlbšie preskúmalo vzniknutú situáciu a dospelo k rozhodnutiu, že by prenájom týchto mestských priestorov, pre účely organizácie takéhoto podujatia, aj tak zrušilo, nakoľko dochádza k výraznej polarizácií názorov verejnosti na túto udalosť.  
 
 
MUDr. Igor Čombor PHD.  primátor mesta Ružomberok