Branislav Tréger sa stal predsedom ZMOS

Liptovský Hrádok 24. mája 2019 – Branislav Tréger sa stalStalo sa tak v stredu 22. mája 2019 v Bratislave. Na sneme sa zúčastnilo takmer 1200 starostov a primátorov. Bookmark It Hide Sites More »

 

Hasiči opravovali aj krytinu na škole

Hsioči-
-zasahovali

Ružomberok 15. marca 2019 – Hasiči Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (ORHaZZ) v Ružomberku za uplynulé  obdobie od 8.3.2019 do 14.3.2019 vykonali 15 výjazdov ku technickým zásahom, ku požiarom boli vykonané 2 výjazdy.

         Hasiči okresného riaditeľstva za uplynulé obdobie vykonali 15 výjazdov ku technickým zásahom. Hasiči boli dňa 8.3. privolaní ku otvoreniu bytu v bytovom dome na Textilnej ulici. Hasiči byt otvorili za pomoci jednoduchých hasiacich prostriedkov a v byte našli už mŕtvu osobu. Príslušníci polície privolali lekára a pohrebnú službu. Na druhý deň sme zabezpečili otvorenie bytu na Veternej ulici, kde maloleté dieťa vymklo matku na balkóne. Hasiči sa do bytu dostali za pomoci náhradného kľúča a balkón otvorili. Detičky medzitým zaspali. V nočných hodinách z 10.3. na 11.3. po veternej smršti hasiči zasahovali deväť krát pri odstraňovaní popadaných stromov na štátnej ceste č. 59, v Hrabove, ceste na Malinô Brdo, na štátnej ceste č. 18 na ulici Baničné a na ulici J. Sladkého v Ružomberku. Hasiči popadané stromy popílili na menšie časti a tie odstránili z cesty do priekopy. Hasiči boli dňa 11.3. privolaní aj ku opraveniu krytiny školy na ulici Scota Viatora v Ružomberku. Hasiči z automobilového rebríka odstránili poškodenú krytinu a vymenili ju za novú čím zabránili jej popadaniu na chodník. V ten istý deň hasiči zasahovali aj pri dopravnej nehode dvoch osobných áut na miestnej ceste v Likavke. Havarované autá odtlačili mimo cestypodkrovné priestory a komín, či nedošlo ku ich poškodeniu. Príčinou vzniku požiaru bolo vyhorenie sadzí v komíne. Pri požiari nedošlo ku škode na majetku. Dňa 13.3. hasiči vykonali výjazd ku požiaru provizórnej búdy ( vraj udiarne ) na ulici Cesta na Vlkolínec. Hasiči požiar uhasili jedným „C“ prúdom napriek aktívnemu odporu miestneho bezdomovca. Až po príjazde príslušníkov polície bezdomovec prestal brániť hasičom v ich práci a mohli požiar dohasiť. Pri požiari nedošlo ku škode na majetku. Príčinou vzniku požiaru bola manipulácia s otvoreným ohňom neznámou osobou. Pri požiaroch nedošlo ku škode na majetku a nedošlo ani ku zraneniu a usmrteniu žiadnej osoby.     a zabezpečili ich proti vzniku požiaru. Uniknuté prevádzkové kvapaliny posypali vapexom a pozbierali do zbernej nádoby. Pri nehode nedošlo ku zraneniu osôb. Dňa 14.3. hasiči vykonali výjazd ku dopravnej nehode dvoch osobných áut na štátnej ceste č. 18 Pri Ľubochni. Autá zabezpečili proti vzniku požiaru nehodu vyznačili kužeľmi a úlomky plastov pozbierali do zbernej nádoby. O niečo neskôr hasiči zasahovali pri nehode troch osobných áut na štátnej ceste č. 59 pri Ružomberku. Dvom zraneným osobám poskytli predlekársku pomoc a pomohli ich naložiť do sanitky RZP, uniknuté prevádzkové kvapaliny posypali vapexom a pozbierali do zbernej nádoby. Poškodené autá odtiahli za navijakom na odstavnú plochu mimo cesty.

           Za uplynulé obdobie došlo ku 2 požiarom v okrese Ružomberok. V prvom prípade 11.3. sa jednalo o požiar sadzí v komíne dielne na ulici Do tehelne v Ružomberku. Do príjazdu hasičov na miesto už sadze v komíne dohoreli a preto hasiči len skontrolovali.

Ján Ondruška, ORHaZZ

(red)