Mladucha z L.Sliačov drôtom utkaná

Liptovský Mikuláš 11. januára 2020 – Tvorbu Ladislava Jurovatého predstavili v Múzeu Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši. Prezentovala aj pár ženícha a mladuchu, ktorú vyhotovil podľa predlohy z Liptovských Sliačov. Bookmark It Hide Sites More »

 

Mondi SCP podporí finančne mesto Ružomberok

Prioritou tradičnej spolupráce Mondi SCP a mesta Ružomberok bude v roku 2019 ochrana životného prostredia

Mondi SCP dar – 2019

 Ružomberok, 10.apríla 2019 – Zástupcovia spoločnosti Mondi SCP  Ružomberok a mesta Ružomberok dnes podpísali Memorandum o spolupráci pre rok 2019, čím vyjadrili pokračovanie spolupráce vo vzájomnej podpore aktivít. Za Mondi SCP sú signatármi memoranda prezident spoločnosti Bernhard Peschek a predseda predstavenstva Miloslav Čurilla. Za mesto memorandum podpísal primátor mesta Ružomberok Igor Čombor a zástupca primátora mesta, Michal Lazár.  Mondi SCP podporí mesto sumou  1 195 000€. Najväčšia položka je „podpora pri dodávkach tepla“, ktorá bude stáť Mondi 500 000€.

Mondi SCP v memorande deklaruje, že záväzok silného a stabilného zamestnávateľa a podporovateľa komunity zostáva aj pre rok 2019, a preto aj v tomto roku podporí oblasť zdravia, vzdelávania, športu, sociálnej oblasti a kultúry; no ako sa obe strany zhodli, hlavnou oblasťou podpory bude životné prostredie.

Mesto aj spoločnosť sa zaviazali spoločne vytvoriť podmienky, ktoré podporia dokončenie výstavby diaľnice D1 a rýchlostnej cesty R1, vrátane východného a južného obchvatu. Mondi SCP bude pokračovať v ekologizácii výrobných a prevádzkových systémov, ako aj systému likvidácie zapáchajúcich plynov zvyšujúc jeho spoľahlivosť. Firma sa tiež zaviazala modernizovať imisné stanice v Liskovej a Černovej, či železničnú vlečku v závode za účelom zvýšenia železničnej prepravy dreva. Taktiež bude vyhodnocovať efektívnosť prevzdušňovania aktivačných nádrží v Spoločnej čistiarni odpadových vôd v Hrboltovej a spolupracovať s mestom na vytvorení informačného systému, ktorého cieľom bude sprostredkovať informácie o aktuálnom dianí. Podpora regiónu bude smerovať aj pre environmentálne projekty v meste a okolitých obciach, ktoré budú  tematicky zamerané na bezodpadové hospodárstvo, recykláciu a triedenie odpadov.

 

Úplnou novinkou je vytvorenie fondu na obnovu a výmenu zastaraných vykurovacích zariadení v domácnostiach. Pilotný projekt „Alternatívne spôsoby vykurovania v domácnostiach“ sľubuje reálne a efektívne opatrenia vedúce k zlepšeniu životného prostredia v meste. Ďalším z takýchto opatrení je pokračujúca podpora v intenzívnom čistení mestských komunikácii, pričom oba opatrenia sú zamerané najmä na zníženie prašnosti.

Okrem dôrazu na životné prostredie smeruje podpora z memoranda aj do ďalších oblastí. Sú nimi zlepšenie zdravotnej starostlivosti, podpora vzdelávania, ako aj do podpora športu.

Aj napriek zvýšeným nákladom na výrobu tepla spôsobených hlavne nárastom cien palív spoločnosť Mondi SCP zachová cenu tepla platnú v roku 2018. Mondi SCP taktiež zabezpečí dodávku tepla počas celozávodnej odstávky, čo bude pre ňu znamenať celkové zvýšenie nákladov.

„Naša podpora voči mestu je dlhotrvajúcim záväzkom. Keďže fungujeme v blízkom susedstve už 139 rokov, chápeme vzájomné potreby a teší nás, že sme jedným zo vzorov fungovania mesta a veľkého priemyselného podniku na Slovensku“, povedal na margo podpisu memoranda predseda predstavenstva Mondi SCP, Miloslav Čurilla.

Ľubomír Čech, Mondi SCP

(red)