Branislav Tréger sa stal predsedom ZMOS

Liptovský Hrádok 24. mája 2019 – Branislav Tréger sa stalStalo sa tak v stredu 22. mája 2019 v Bratislave. Na sneme sa zúčastnilo takmer 1200 starostov a primátorov.

Doterajší dlhoročný predseda združenia a starosta Štrby Michal Sýkora už na svoj post nekandidoval. Spolu s Branislavom Trégerom kandidovala aj starostka obce Spišské Tomášovce Zuzana Nebusová, starosta obce Píla Radovan Mičúnek a primátor mesta Nováky Dušan Šimka. 

Branislav Tréger získal v prvom kole voľby nadpolovičnú väčšinu hlasov delegátov. Volilo ho 997 starostov a 84 primátorov.

„Je to pre mňa i pre naše mesto veľká pocta. Som si plne vedomý zodpovednosti, ktorú prináša zvolenie do tejto funkcie. Samosprávy majú viaceré problémy, s ktorými zápasia každý deň. Verím, že sa nám spoluprácou všetkých členov postupne podarí prispieť k tomu, aby sa občanom v našich mestách a obciach žilo čoraz lepšie,“ vyjadril sa krátko po zvolení primátor Liptovského Hrádku a čerstvý predseda ZMOS.

Ide o najväčšiu nevládnu organizáciu, ktorá združuje, zastupuje  a reprezentuje mestá, obce a mestské časti v Slovenskej republike ako právnické osoby. Od svojho založenia v marci 1990 sa aktívne zapája do reformných procesov verejnej správy. Aktivity vyvíja nielen vo vzťahu k svojim členom, ale aj k národným orgánom a tiež na európskej a medzinárodnej úrovni.

„ZMOS združuje 2784 samospráv z celkového počtu 2929. Zo 140 miest je členom ZMOS 131 a z 2750 obcí sa svojím členstvom k ZMOS hlási 2653.  Okrem toho v rámci krajín Európskej únie nepôsobí žiadna iná strešná organizácia samosprávy na princípe dobrovoľnosti s tak vysokou mierou reprezentatívnosti a dlhodobej členskej stability,“ uvádza internetová stránka ZMOS.