Mesto podporí talentované deti a mládež

TALENTUM – Fond na podporu detí a mládeže v meste Ružomberok

Talnet

Ružomberok (23.5.2019) – Mesto Ružomberok zriadi fond na podporu talentovaných detí a mládeže TALENTUM. Prostredníctvom fondu budú dvakrát do roka podporené tie deti, ktoré dosahujú v niektorom z odborov mimoriadny talent. Prostriedky budú pochádzať od darcov z radov súkromných či právnických osôb.

Mestský študentský parlament s účinnosťou od 1.6.2019 zriadi fond na podporu detí a mládeže v meste Ružomberok TALENTUM. Iniciatíva, ktorou chce mesto podporiť znevýhodnené no talentované deti, pochádza z Mestského študentského parlamentu. Patrónom fondu je prvý viceprimátor Michal Lazár.

Zdroje fondu, z ktorého sa bude jednotlivcom prispievať, budú pochádzať od jednotlivých darcov – právnických či fyzických osôb. Tie môžu na účet poslať akúkoľvek čiastku, ktorá sa počas vyhlásených grantových výziev prerozdelí deťom a mládeži, ktorí takúto pomoc potrebujú.

 Grantová výzva bude otvorená dvakrát ročne počas jarného a jesenného termínu. Jarný termín (na prelome mája a júna) bude určený žiakom základných škôl a jesenným termínom (na prelome októbra-novembra) budú podporení študenti stredných škôl. 

„Z hľadiska podpory, mesto nebude prihliadať na druh talentu či umenia. Fond je určený na podporu mládeže, ktorá je v niečom výnimočná a podporu potrebuje,“povedal Michal Lazár, viceprimátor a zároveň patrón fondu. 

Mesto bude vyzývať právnické či fyzické osoby k prispievaniu do účtu na pravidelnej báze, pretože budúcnosť fondu závisí práve od pravidelnosti transakcii. Uzávierka prvých žiadostí je 31. 5. 2019. Vyhodnotenie sa uskutoční do 10. 6. 2019 a dary sa odovzdajú počas City run Mondi 16. 6. 2019. Maximálna podpora na jedno dieťa je do 100€. 

V. Mydlo, hovorca ružomberského primátora