Spomienka na Černovských martýrov

Ružomberok 25. októbra 2019 – Pietna spomienka na obete černovskej masakry  v roku 1907 uskutoční sa 25. októbra 2019 na panätných miestach  ružombersksej metskej časti Černová. Pripravuje ju Slovenská národná strana. Začne sa o 16. 00 h na tamojšom cintoríne. (red) Bookmark It Hide Sites More »

 

Veľkolepá krádež v Korytnici?

Zvláštne majetkové zmeny v areály svetoznámych kúpeľov

korytnica

Korytnica – Obnoviť zašlú slávu kúpeľov v Korytnici pri Ružomberku sa pokúsil Francúz Zlatko Banovič, ktorý kúpil časť jej areálu vrátane plničky minerálnych vôd. Pred tromi rokmi tam slávnostne otvoril penzión Svätopluk, ktorý vznikol prestavaním bývalej budovy pošty. Okrem toho daroval návštevníkom Korytnice bezplatne si nabrať vodu z prameňov, ktoré zrekonštruoval na vlastné náklady.

K oživeniu Korytnice prispela aj CykloKorytnička, ktorá slúži nielen cyklistom, ale aj turistom, lyžiarom na bežkách. Návštevníci korytnických kúpeľov privítali možnosť využiť reštauračné a ubytovacie služby penziónu Svätopluk. Pozitívne hodnotili aktivity podnikateľa Z. Banoviča, ktorý dokonca uvažoval kúpiť aj zvyšnú časť chátrajúcich kúpeľných domov. K tomu asi nedôjde, lebo má ťažké srdce na tzv. slovenských podnikateľov. Títo ho v uplynulých týždňoch pripravili o majetok v Korytnici. Nejde len o reči, ale je to skutočnosť, ktorú nám potvrdil podnikateľ. Bližšie sa k prípadu nechcel vyjadrovať a skontaktoval nás advokátskou firmou, ktorá ho zastupuje.

Majiteľ bez majetku

O zaujímavých praktikách a majetkových zmenách v spoločnosti AMOS-SERVICES s.r.o. sme sa dozvedeli od Silvie P. z advokátskej kancelárie , .Bratislava.:„Majiteľ spoločnosti AMOS-SERVICES s.r.o. zastúpená jediným spoločníkom Z. Banovičom nás požiadala o právne služby vo veci určenia vlastníckych práv k majetku – k pozemkom a nehnuteľnostiam, ktoré sa nachádzajú v Korytnici. Totiž nový konateľ jeho firmy PhDr. Peter L. nekonal v záujme jej majiteľa, ktorý sa to dozvedel koncom mája. Zistil že jeho konateľ firmy previedol jej všetok majetok na inú firmu, ktorá sídli v Košiciach. Udialo sa to bez toho, aby na to dostal na to súhlas od žalobcu Z. Banoviča. “

Už z tejto skutočnosti je zrejmé, že v tomto prípade išlo skutočne o účelové konanie Petra
L. s cieľom obohatiť sa na úkor Z. Banoviča. Tento si nevie vysvetliť, z akého dôvodu Peter
L. previedol kompletne celý majetok žalobcu na tretie osoby bez toho, aby takéto prevody boli pre
žalobcu výhodné alebo priaznivé, tvrdí advokátska kancelária. „ Ba naopak, všetky zmluvy boli uzatvorené za nápadne nevýhodných podmienok, keďže protiplnenie nebolo žalobcovi nikdy za tieto prevody poskytnuté. Povedala S. P . Advokátka nás informovala, že Z. Banovičovi neumožňuje Peter. L. sa dosť do svojich priestorov v Korytnici. Túto skutočnosť rieši aj polícia, lebo Z. Banovič podal na Petra L. trestné oznámenie.

Stanovisko neposkytli
O zmene vlastníckych pomerov v penzióne Svätopluk v Korytnici nasvedčuje aj zmena prevádzkovateľa na jeho internetovej stránke. Ako majiteľa uvádzala spoločnosť MAHAJANA s.r.o. Košice – Západ. Súčasný prevádzkár penziónu Svätopluk P. T. nám poskytol email svojej nadriadenej R. K., ktorá, nás ubezpečila, že našu žiadosť o informácie v súvislosti so zmenou vlastníckych práv v Korytnici nám odpovie právnik spoločnosti MAHAJANA.. Jemu zaslala náš okruh otázok.  Je to už  vyše týždňa my sme sa nedočkali informácií, ktoré sme chceli zverejniť.

Nazdávame sa, že sme protistrane poskytli dostatočný čas na ich vyjadrenie sa k problému. Samozrejme, že po získaní jej stanoviska ho zverejníme rovnakou formou ako tento príspevok.

(red)