Spomienka na Černovských martýrov

Ružomberok 25. októbra 2019 – Pietna spomienka na obete černovskej masakry  v roku 1907 uskutoční sa 25. októbra 2019 na panätných miestach  ružombersksej metskej časti Černová. Pripravuje ju Slovenská národná strana. Začne sa o 16. 00 h na tamojšom cintoríne. (red) Bookmark It Hide Sites More »

 

Spoločnosť TMR má za sebou úspešný prvý polrok

TMR za prvý polrok 2018/19 s výnosmi vyše 68 mil. EUR

tmr

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ  2. júla 2019 – Po prvom polroku vzrástli výnosy Spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s. (TMR) medziročne o 4,7% na 68,6 mil. EUR, prevádzkový zisk pred odpismi (EBITDA) poklesol o 1,6% na 25,8 mil. EUR a čistý zisk dosiahol 8,9 mil. EUR. 

Zverejnené konsolidované výsledky zahŕňajú prvý polrok finančného roka 2018/19 (obdobie od 1. novembra 2018 do 30. apríla 2019).  

 „Uplynulú zimnú sezónu 2018/19 môžeme hodnotiť ako úspešnú, čo sa týka snehových podmienok v našich horských strediskách a teplôt, dostatočne nízkych pre zasnežovanie. Najväčšie rasty sme zaznamenali v plne zmodernizovanom poľskom stredisku Szczyrk Mountain Resort, čo sa týka návštevnosti aj priemernej tržby na návštevníka. Celková návštevnosť v horských strediskách si udržala úroveň z minulého roka. Pokles v návštevnosti aj priemernej tržbe sme pozorovali najmä vo Vysokých Tatrách, keďže sa nám nedarí napĺňať náš strategický plán rozšírenia strediska a čelíme tak konkurencii menších stredísk najmä pri priaznivých snehových podmienkach. Napriek tomu, že sa nám nepodarilo prekonať rekordnú predchádzajúcu zimu v návštevnosti stredísk,  dosiahli sme rast konsolidovaných výnosov. Túto zimu sme zaviedli revolučný flexibilný cenový systém na skipasy, tzv. „flexi ceny“ s cieľom regulovať návštevnosť, zvyšovať priemernú cenu na osobodeň a podiel online klientov. Vďaka flexi cenám dokážeme rýchlo reagovať na aktuálny dopyt v horských strediskách, plánovať kapacity stredísk a naučiť tak klientov nakupovať skipasy v predstihu. V zimnej sezóne sa opäť osvedčili naše tradičné eventy, vrátane najnavštevovanejšej tatranskej atrakcie Tatranský ľadový dóm na Hrebienku, ktorý bol tento rok postavený v štýle vatikánskej Baziliky Sv. Petra. Svetový pohár žien v alpskom lyžovaní v Špindlerovom Mlýne, ktorý sme organizovali, mal pozitívny divácky ohlas aj vďaka účasti a víťazstve majsterky sveta, Petry Vlhovej. V uplynulom období sme vstúpili do golfového segmentu prenájmom dvoch prestížnych golfových rezortov v Čechách – Golf & Ski Resort Ostravice a Golf Resort Kaskáda na dobu najmenej 20 rokov. Plánujeme rozvoj najmä ich ubytovacích kapacít, pričom chceme sem implementovať program Gopass a využívať tak skupinové synergie,“ komentoval výsledky Bohuš Hlavatý, predseda predstavenstva a CEO TMR.

Za pozorované polročné obdobie Skupina TMR (Tatry mountain resorts, a.s. a dcérske spoločnosti) dosiahla konsolidované celkové výnosy 68,6 mil. EUR, čo je 4,7% medziročný nárast. 

Najväčší segment Horské strediská zaznamenal výnosy o 3,1% vyššie ako v rovnakom období minulý rok, Zábavné parky poklesli vo výnosoch o 9,0%, Reštauračné zariadenia zaznamenali nárast 10,4%, Športové služby & obchody o 10,3%, hotelový segment sa zlepšil o 4,8% a Realitné projekty o 5,2%. Výsledky zahŕňajú jednorazový vplyv z predaja vstupov, reklamy a ubytovania na Svetový pohár v alpskom lyžovaní v Špindlerovom Mlýne, ktorý TMR organizovalo, predaj skipasov cez Gopass do rakúskeho Mölltaler Gletscher na základe obchodnej spolupráce a výsledky tiež prvýkrát zahŕňajú nový golfový segment. 

Návštevnosť v Horských strediskách si zachovala takmer rovnakú úroveň ako vlani s 1,9 milióna návštevníkmi (osobodňami). Priemerná tržba na návštevníka v Horských strediskách klesla o 3,9%. Zábavné parky za pozorované obdobie zaznamenali 6,3% pokles návštevnosti na celkových 219 tisíc, pričom Legendia – Sliezsky zábavný park bol v zimnej sezóne iba čiastočne otvorený. V Zábavných parkoch bola priemerná tržba vyššia o 4,2%. V Reštauračných zariadeniach na svahu a v zábavných parkoch zákazník v priemere minul o 6,6% viac ako vlani a Športové služby & obchody vykázali vyššie výdavky na návštevníka o 7,8%. 

Segment Hotely vykázal pozitívne trendy. Priemerná vážená obsadenosť hotelového portfólia narástla o 8,3 percentuálnych bodov na 64,7%. Priemerná denná cena za izbu (ADR) na úrovni portfólia sa zvýšila o 10,3% na 105,20 EUR, pričom väčšina hotelov si priemernú cenu zlepšila. 

Ukazovateľ EBITDA medziročne mierne poklesol o 1,6% na 25,8 mil. EUR najmä kvôli vyšším nákladom za nakupované služby a spotrebu materiálu a tovaru, spojeným s organizáciou Svetového pohára v Špindlerovom Mlýne ako aj kvôli vyšším osobným nákladom. Prevádzková rentabilita, vyjadrená ako EBITDA marža, sa tak mierne zhoršila (-2,4 p.b.) na 37,6%. Čistý zisk dosiahol 8,9 mil. EUR, pokles o 27,1%. Zisk na akciu bol vykázaný v hodnote 1,313 EUR.  

Do konca roka 2018/19 predstavenstvo očakáva naplnenie finančného plánu, t.j. rast výnosov o 10,9% na 120,0 mil. EUR a rast EBITDA 8,3% na úroveň 37,0 mil. EUR. Výsledky TMR do konca finančného roka 2018/19, t.j. do 31. októbra 2019, budú závisieť hlavne od letnej sezóny v horských strediskách, v zábavných parkoch, v novom golfovom segmente, v hoteloch TMR, v realitných projektoch, ako aj v doplnkových službách. 

Podrobnejšie výsledky sú k dispozícii na http://tmr.sk/pre-investorov/financne-informacie/.  

Hlavné prevádzkové výsledky Výnosy EBITDA
v €’000 1H 2018/19 1H 2017/18 Zmena r/r (%) 1H 2018/19 1H 2017/18 Zmena r/r (%)
Horské strediská 37 028 35 898 3,1% 18 675 18 919 -1,3%
Zábavné parky 3 033 3 333 -9,0% 382 495 -22,8%
Golf 344 0 NA -59 0 NA
Reštauračné zariadenia 8 812 7 984 10,4% 2 011 2 082 -3,4%
Športové služby & obchody 4 532 4 108 10,3% 839 821 2,1%
Hotely 14 312 13 661 4,8% 3 424 3 488 -1,9%
Realitné projekty 568 540 5,2% 508 406 24,9%
Celkom 68 627 65 524 4,7% 25 779 26 211 -1,6%

 

 

Vybrané konsolidované výsledky neauditované (IFRS)  
v €’000 1H 2018/19 1H 2017/18
Tržby 68 320 65 425
Ostatné prevádzkové výnosy 307 99
Celkové výnosy 68 627 65 524
Spotreba materiálu a tovarov -10 012 -9 819
Osobné a prevádzkové náklady -33 209 -29 670
Iný zisk/ strata 373 177
EBITDA 25 779 26 211
EBITDA marža 37,6% 40,0%
Odpisy a amortizácia -9 125 -8 040
EBIT  16 654 18 171
Úrokové výnosy 594 744
Úrokové náklady -7 754 -6 837
Výnosy z finančných inštrumentov, netto -56 90
Zisk pred zdanením  9 438 12 168
Daň z príjmu -558 12
Čistý zisk 8 880 12 180
Precenenie cenných papierov určených na predaj  na reálnu hodnotu 0 0
Rezerva z prepočtu cudzích mien 47 69
Celkový súhrnný výsledok 8 927 12 249
Zisk na akciu (v €) 1,313 1,813

Marián Galajda

(red)