Spomienka na Černovských martýrov

Ružomberok 25. októbra 2019 – Pietna spomienka na obete černovskej masakry  v roku 1907 uskutoční sa 25. októbra 2019 na panätných miestach  ružombersksej metskej časti Černová. Pripravuje ju Slovenská národná strana. Začne sa o 16. 00 h na tamojšom cintoríne. (red) Bookmark It Hide Sites More »

 

Medzinárodné zápolenie hasičov v L. Sliačoch

Liptovské Sliače 11. júla 2019 – Dobrovoľný hasičský zbor Liptovské Sliače a obec Liptovské Sliače Vás pozývajú na IV. ročník hasičskej súťaže s medzinárodnou účasťou O putovný pohár sliačanských hasičov.

Program:
14:00 Prezentácia družstiev
14:45 Otvorenie podujatia
15:00 Začiatok súťaže O putovný pohár
18:00 Vyhlásenie výsledkovské

(red)