Mladucha z L.Sliačov drôtom utkaná

Liptovský Mikuláš 11. januára 2020 – Tvorbu Ladislava Jurovatého predstavili v Múzeu Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši. Prezentovala aj pár ženícha a mladuchu, ktorú vyhotovil podľa predlohy z Liptovských Sliačov. Bookmark It Hide Sites More »

 

Liskovská vatra zvrchovanosti

Vatra zvrchovanosti v Liskovej

Lisková 11. júla 2019 – Vatra zvrchovanosti sa  rozhorela 5. júla v Liskovej pri Ružomberku. Zúčastnilo sa jej okolo 60 ľudí, predovšetkým členov a sympatizantov Slovenskej národnej strany, ale aj ďalší občania.

Pripravila ju  Miestna organizácia (MO) SNS.  Medzi hosťami boli poslanec Národnej rady SR Štefan Zelník, starosta obce  Lisková Jozef  Murina, členovia Okresnej rady SNS v Ružomberku. Slávnostné chvíle pri vatre, ktorá sa rozhorela nad obcou Lisková, obohatili terchovskí muzikanti.

Účastníkov Vatry zvrchovanosti privítal predsedníčka MO SNS v Liskovej Dana Lauková. Vyzdvihla dôležitosť uvedeného podujatia. Na oslavu prijatia Deklarácie o zvrchovanosti SR sa niekoľko rokov stretávali občania pri vatrách, ktoré dostali názov „Vatry zvrchovanosti.“

Význam Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky si v súčasnosti nie všetci dostatočne uvedomujeme. Žijeme v Slovenskej republike a berieme to ako fakt, podotkol v príhovore Š. Zelník.  Podľa neho sme v osemdesiatich rokoch minulého storočia ani netušili, že budeme mať vlastný štát. Teraz je to samozrejmosťou a dokážeme si ho aj sami riadiť.

Históriu prijatia Deklarácie o zvrchovanosti SR priblížil liskovský starosta J. Murina  V tomto roku si prijatie Deklarácie o zvrchovanosti SR pripomíname už po 27 raz. SNR ju schválila v roku 17. júla 1992 v rámci bývalej Českej a Slovenskej federatívnej republiky (ČSFR) a vyhlásila ňou zvrchovanosť Slovenskej republiky (SR). Deň prijatia Deklarácie o zvrchovanosti SR – 17. júl – je na základe zákona NR SR z 20. októbra 1993 pamätným dňom SR.

(red)