Letný tábor malých remeselníkov

Remeselný tábor Šikovníček 2019 Liptovský Mikuláš 9. augusta 2019 – V dňoch od 29. 7. -2. 8. 2018  sa šikovné deti zúčastnili remeselného tábora Šikovníček, ktorý  už po šiesty krát zorganizovalo Liptovské kultúrne stredisko vo svojich remeselných dielňach v priestoroch Obvodného úradu na Námestí osloboditeľov v Liptovskom Mikuláši. Bookmark It Hide Sites More »

 

V Jakubovanoch pribudlo 150 líp2019

150 LÍP MÁ SVOJE MIESTO NA ZEMI

Jakubovany -lipky

Jakubovany 1. augusta 2019 –   Dnes 1.8.2019 boli v Jakubovanoch, za účasti Indického veľvyslanca a ďalších vzácnych hostí, vysadené lipy, symboly Slovanstva. Týchto 150 krásnych stromov našlo svoje miesto pre život a budú pripomínať 150 výročie narodenia Móhandás Karamčand Gándhí, podľa ktorého bola alej pomenovaná.
A tak účastníci si mohli vyskúšať a zasadiť pri tejto príležitosť svoj strom.

óhandás Karamčand Gándhí (मोहनदास करमचन्द गांधी)(* 2. október 1869PórbandarIndia – † 30. január 1948Naí Dillí, India), nazývaný aj Mahátmá (Veľký duch), bol indický mysliteľ a politik. Najvýznamnejšia postava indického národnooslobodeneckého hnutia proti britským kolonizátorom. Zakladateľ učenia nazývaného gándhizmus.

Gándhí bol tvorcom metód nenásilného odporu proti koloniálnej vláde, propagátorom rasovej a náboženskej rovnoprávnosti v Indii a čelnou postavou indického národného hnutia za nezávislosť. Východiskovým princípom jeho filozofie je stotožnenie Boha a pravdy. Pochopenie pravdy je spojené s procesom mravného sebazdokonaľovania. Jeho etické názory sa zakladali na džinistickom princípe ahínsa (zákone lásky a zákone utrpenia) a na princípe brahmačarje (nepripúšťajúcej zhovievavosť k ľudským slabostiam), aparigany (nezištnosti) atď.

(red a wikipedia)