Rosiahla údržba celuóz-papeirenského kombinátu

V Mondi SCP  sa uskutočňuje celozávodná odstávka

Mondi SCP

Ružomberok 2. septembra 2019 –  Celulózky a papierne Mondi SCP v Ružomberku začali svoju plánovanú celozávodnú údržbu zariadení.  Dočasná odstávka bude trvať približne štyri týždne.

 

Celozávodná odstávka je dlhšia oproti predošlým rokov z dôvodu prác spojených s investíciou do projektu ECO plus vo výške 340 miliónov eur vrátane modernizácie celulózky a prípravy na nový stroj PS19 s kapacitou 300 000 ton kartónového papiera s biely povrchom, ktorý nabehne v roku 2020. Počas odstávky bude v podniku okrem zamestnancov približne 2500 zamestnancov externých dodávateľských firiem.

 

Obyvatelia Ružomberka, ktorí závisia na centrálnom zásobovaní teplom a horúcou vodou zo závodu, celozávodnú odstávku druhý rok po sebe nepocítia a dodávky tepla pre mesto budú pokračovať ako zvyčajne.

 “Ako súčasť €340 miliónovej investície do tohto podniku – modernizácie celulózky a spustenia nového stroja na kartónový papier s bielym povrchom v roku 2020 – sme naplánovali začiatok tohtoročnej odstávky na koniec augusta. Očakávame, že práce budú ukončené behom štyroch týždňov. Zdravie a bezpečnosť všetkých našich zamestnancov a dodávateľov je nadovšetko a zabezpečíme všetky potrebné bezpečnostné opatrenia v priebehu tejto odstávky,” hovorí Bernhard Peschek, prezident spoločnosti Mondi SCP.

 Komplexnosť tohtoročnej odstávky tiež dočasne zvyšuje pravdepodobnosť výskytu lokálneho zápachu pre prebiehajúce čistiace a údržbárske práce, odstavovania a nábehy zariadení. Spoločnosť sa vopred za takýto možný výskyt ospravedlňuje a ubezpečuje, že boli prijaté všetky opatrenia na prevenciu takéhoto výskytu.

Informoval Ľubomír Čech, Mondi SCP

(red)