Spomienka na Černovských martýrov

Ružomberok 25. októbra 2019 – Pietna spomienka na obete černovskej masakry  v roku 1907 uskutoční sa 25. októbra 2019 na panätných miestach  ružombersksej metskej časti Černová. Pripravuje ju Slovenská národná strana. Začne sa o 16. 00 h na tamojšom cintoríne. (red) Bookmark It Hide Sites More »

 

Zmena hovorcu v Mondi SCP

Mondi SCP

Ružomberok 1. októbra 2019 – Po materskej dovolenke sa na poziciu komunikacnej manazerky Mondi SCP vrátila 1. októbra 2019  Martina Pilarikova. Vo funkcii nahradila Ľubomíra Čecha, ktorý nespresnil svoje ďalšie kariérne pôsobenie.

(red