Spomienka na Černovských martýrov

Ružomberok 25. októbra 2019 – Pietna spomienka na obete černovskej masakry  v roku 1907 uskutoční sa 25. októbra 2019 na panätných miestach  ružombersksej metskej časti Černová. Pripravuje ju Slovenská národná strana. Začne sa o 16. 00 h na tamojšom cintoríne. (red) Bookmark It Hide Sites More »

 

Stretnutie so spisovateľom J. Červenákom

Ružomberok 1. októbra 2019 – Stretnutie so spisoveteľom Jurajom Červenákom uskutoční sa 3. októbra 2019 v Mestskej knižnici v Ružomberku. Začne sa o 17. 00 h a bude spojené s autorským čítaním a autogramiádou.

Juraj Červenák sa narodil v roku 1974. Pochádza z obce Vyhne, no od školopovinných čias žije v neďalekej Banskej Štiavnici. Prešiel rôznymi povolaniami od člena strážnej služby až po vedúceho kina, či pracovníka na oddelení kultúry mestského úradu. Presadil sa ako autor historickej fantasy so slovanskými motívmi, žánrovo sa postupne posúval od mytologickej fantasy k historickému románu. Knižne debutoval v roku 1993 a odvtedy vydal vyše tri desiatky kníh, časopriestorovo sa viažúcich k historickým obdobiam a konkrétnym miestam. Od roku 2005 je profesionálnym spisovateľom a publicistom, jeho knihy sú vydávané v slovenčine aj češtine.

(red)