Spomienka na Černovských martýrov

Ružomberok 25. októbra 2019 – Pietna spomienka na obete černovskej masakry  v roku 1907 uskutoční sa 25. októbra 2019 na panätných miestach  ružombersksej metskej časti Černová. Pripravuje ju Slovenská národná strana. Začne sa o 16. 00 h na tamojšom cintoríne. (red) Bookmark It Hide Sites More »

 

Pripravujú oslavy jubilea spolku Tatrín

Liptovský Mikuláš 3. októbra 2019 – Oslavy 175. výročia založenia spolku Tatrín uskutočnia sa 13. októbra v Múzeu Janak Kráľa v Liptovskom Mikuláši.Budú v priestoroch expozície venovanej uvedenému spolku.

(red)