Mladucha z L.Sliačov drôtom utkaná

Liptovský Mikuláš 11. januára 2020 – Tvorbu Ladislava Jurovatého predstavili v Múzeu Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši. Prezentovala aj pár ženícha a mladuchu, ktorú vyhotovil podľa predlohy z Liptovských Sliačov. Bookmark It Hide Sites More »

 

Rozlúčka so starým rokom v parku Š, Hýroša v Ružomberku

Silvester

Ružomberok 30. decembra 2019 – Mesto Ružomberok a Kultúrny dom A. Hlinku a.s. vás srdečne pozývajú na oslavy ukončenia roku 2019 a príchodu Nového roku 2020.

Príďte sa rozlúčiť s rokom 2019 a privítať Nový rok 2020 v spoločnosti svojich priateľov a svojich najbližších.

Hrá: DJ Brok a hosť moravský DJ From Germany Achim

Akcia je súčasťou série podujatí Ružomberský adventný kalendár 2019.

(red)