Mladucha z L.Sliačov drôtom utkaná

Liptovský Mikuláš 11. januára 2020 – Tvorbu Ladislava Jurovatého predstavili v Múzeu Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši. Prezentovala aj pár ženícha a mladuchu, ktorú vyhotovil podľa predlohy z Liptovských Sliačov. Bookmark It Hide Sites More »

 

Trojkráľový koncert v P. Ľupči

Koncert

Partizánska Ľupča 5. januára 2020 – V Rímskokatolícky kostol sv. Matúša v Partizánskej Ľupči uskutoční sa 6. januára 2020 Trojkráľový koncert.  Organizujú ho obec Partizánska Ľupča, ZŠ s MŠ Partizánska Ľupča a cirkevné zbory v Partizánskej Ľupči.

 

V programe vystúpia: Spevácka skupina Salatín, Spevácka skupina Sliačania, Spevácka skupina Sliačania 2, Mládežnícky spevácky zbor Liptovské Sliače, Spevokol Partizánska Ľupča

(red)

Pridaj komentár