Mladucha z L.Sliačov drôtom utkaná

Liptovský Mikuláš 11. januára 2020 – Tvorbu Ladislava Jurovatého predstavili v Múzeu Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši. Prezentovala aj pár ženícha a mladuchu, ktorú vyhotovil podľa predlohy z Liptovských Sliačov. Bookmark It Hide Sites More »

 

Trojkráľový koncert spojil Liptov

Partizánska Ľupča 7. januára 2020 ( Zdroj: www.zijemvrk.sk) -rojkráľový koncert, ktorý sa uskutočnil 6. januára v Partizánskej Ľupči spojil ľudové kolektívy a umelcov z regiónu Liptova. Hojné zastúpenie na ňom mal najmä okres Ružomberka. Hudba, umelecké aj duchovné slovo zaplnili kostol sv. Matúša, kde sa zišlo okolo 70 účinkujúcich. Spolu s divákmi sa tešili z narodenia Ježiška a Zjavenia Pána.

Úvodné piesne zazneli v podaní mužskej speváckej skupiny Sliačania z Liptovských Sliačov. K nim sa pridali aj tamojší malí hudobníci a speváci z detského folklórneho súboru Sliačanček. Priniesli tam novoročné blahoželanie od obce, ktorá susedí s P. Ľupčou.

Tohtoročný sviatok Zjavenia Pána alebo Troch kráľov sa preto ani tento rok neobišiel bez vianočných piesní v podaní spevokolov Salatín a Sliačania 2 z L. Sliačov. Každoročne na Trojkráľový koncert prichádzajú aj mládežnícke spevokoly a tohto roku to bol zhodou okolností z L. Sliačov.

Podľa slov hlavnej organizátorky koncertu Márie Paškovej pri tvorení jeho programu sa snažia vždy vytvoriť priestor na prezentáciu spevokolov z celého Liptova. Tak tomu bolo aj tohto roku, aj keď teraz okres L. Mikuláš reprezentovali len speváci z hosťujúcej farnosti. Usporiadatelia dali väčší priestor práv účinkujúcim z dolného Liptova a v rámci neho aj Ružomberku a priľahlým obciam. Vďaka tomu v kostole sv. Matúša zaznel hlas fujary, trúbilo sa na roh. Chrámom sa rozliehali heligónky, harmonika, gitara, husle, organ.

Tradičný slovenský nástroj – fujaru oživil Ľubomír Lauko z Ružomberka. Veľký potlesk si zaslúžili za svoje vystúpenie takisto heligonkárky a heligonkári z Ružomberka a jeho okolia. Je potešiteľné, že s týmto ľudovým nástrojom sa skamarátili aj deti, ktoré jeho zvuk doplnili spevom.

Koncert na Troch kráľov v P. Ľupči pripravili tamojší Obecný úrad, Základná škola s materskou školou a rímskokatolícky farský úrad.

Text a foto: Tibor Šuľa

Zdroj: www.zijemvrk.sk

Pridaj komentár