Výstava prác mladých umelcov

Ružomberok 28. januára 2020 –  Výstavu prác žiakov Základnej umeleckej školy Ľudovíta Fullu v Ružomberku sprístupnia v tamojšej synagópge 30. januára 2020. Vernisáž sa uskutoční o 16. 30 h.  Bookmark It Hide Sites More »

 

Film o tradičnom živote v L. Sliačoch

To boli časy…

 

Folklór

Liptovské Slaiče/ Liptovský Mikuláš 16. januára 2020 -Folkloristka Jana Veselovská v spolupráci s Liptovským kultúrnym strediskom v Liptovskom Mikuláši, v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, pracovali  niekoľko mesiacov na projekte dokumentárneho filmu o tradičnom živote v obci Liptovské Sliače. Slávnostná premiéra dokumentárneho filmu To boli časy prebehla 21.12. 2019 v Kultúrnom dome  v Liptovských Sliačoch. Obyvatelia obce prejavili záujem o reprízu a tak 12. januára  2020 o 16:00 hodine sa premietol film opäť v kultúrnom dome.

Juniáles 2017 L. Sliače

Obec Liptovské Sliače je obcou s bohatou folklórnou tradíciou. Tradičný spôsob života v obci bol nesmierne pestrý  no mení sa dôsledkom prirodzených zmien v spoločnosti. Starý spôsob života v súčasnosti majú v pamäti len najstarší obyvatelia obce.

Projekt dokumentárny film To boli časy  vytvoril digitálnu zbierky fotografií a výpovedí obyvateľov obce o tradičnom spôsobe života v obci  so zameraním na rodinné obyčaje ako krst, prijímanie, birmovka, primície, svadba, pohreb. Vďaka získaným materiálom z rodinných albumov a archívov ale aj z archívov RTVS zobrazuje obec a život v obci v období  od 50 po 90 roky minulého storočia.

Film je vhodný pre odbornú verejnosť z radov etnológie a histórie ale aj širokú verejnosť a najmä lokálne spoločenstvo spomínanej obce. Pre širokú verejnosť sme pripravili 2 verejné predstavenia počas jedného mesiaca v Kultúrnom dome  priamo v obci Liptovské Sliače. V Základnej škole Jozefa Hanulu v Liptovských Sliačoch film sledovali ročníky 5 až 9, kde vznikol priestor aj na prednášku a diskusiu.

Do projektu boli zapojení obyvatelia obce, ktorí svojimi výpoveďami a fotografickým materiálom výrazne podporili vznik daného filmu. Na filme spolu s autorkou spolupracoval kameraman Miroslav Ciglian, ktorý s citom pre zachovanie autentických výpovedí nastrihal film do záverečnej podoby. Boli použité sekvencie z archívu RTVS. Projektom sme prepojili generácie a priblížili časy dávno minulé.

 

Autor projektu:

Jana Veselovská – etnologička, metodička pre folklór Liptovského kultúrneho strediska

Projekt podporila nadácia Poštovej banky

 

Bc. Jana Veselovská

Liptovské kultúrne stredisko v L. Mikuláši

(red)