Výstava prác mladých umelcov

Ružomberok 28. januára 2020 –  Výstavu prác žiakov Základnej umeleckej školy Ľudovíta Fullu v Ružomberku sprístupnia v tamojšej synagópge 30. januára 2020. Vernisáž sa uskutoční o 16. 30 h.  Bookmark It Hide Sites More »

 

Zákaz štrajku autodopravcov v Ružomberku

Kamionista

STOPKA PRE ŠTRAJKUJÚCICH KAMIONISTOV

 

Mesto Ružomberok vydalo rozhodnutie o zákaze zhromaždenia Únie autodopravcov na území mesta

Ružomberok 28. januára 2020 – Mesto zakázalo zhromaždenie na základe podnetu Okresného riaditeľstva Policajného zboru, ktorým vyhodnotilo zhromaždenie za nebezpečné pre účastníkov zhromaždenia, ale aj okolo jazdiacich vodičov a verejnosť.

Štrajk autodopravcov

  Zástupcovia mesta Ružomberok v neskorých hodinách 28. januára.2020 podpísali rozhodnutie, ktorým sa zakazuje zhromaždenie Únie autodopravcov, ktoré sa koná 28. januára 2020 v meste Ružomberok.

 

Mesto Ružomberok tak konalo na základe podnetu Okresného riaditeľstva policajného zboru v Ružomberku zo dňa 28.1.2020 s poukazom na ustanovenie o zhromažďovacom práve. Vzhľadom na nepriaznivé poveternostné podmienky OR PZ vyhodnotilo, že zhromaždenie sa koná na nebezpečnom mieste, kde účastníkom hrozí závažné nebezpečenstvo pre ich zdravie. So zreteľom k nedostatočnej viditeľnosti, hustému sneženiu vzniklo riziko ohrozenia zdravia účastníkov zhromaždenia, ale aj okolo jazdiacich vodičov vozidiel.  Zhromaždenie sa vykonáva v mieste, kde vzhľadom ku klimatickým podmienkam dochádza k výraznému obmedzeniu dopravy, bezpečnému prejazdu vozidiel záchranných zložiek, prejazdnosti vozidiel údržby a situácia je momentálne v závažnom rozpore so záujmom obyvateľstva. Takéto zhromaždenie môže závažným spôsobom ohroziť život a zdravie obyvateľov.

 

Mesto Ružomberok sa vo svojom rozhodnutí opiera aj na niektoré závažné nedostatky oznámenia zo strany Únie autodopravcov. Dňa 28.1.2020 bolo mestu v ranných hodinách doručené oznámenie o konaní zhromaždenia. Podľa zákona o zhromažďovacom práve je zvolávateľ povinný zhromaždenie písomne oznámiť obci tak, aby obec oznámenie dostala aspoň 5 dní vopred dňom jeho konania. Zároveň v oznámení, ktoré mesto dostalo v ranných hodinách dňa zhromaždenia neboli uvedené údaje o účele zhromaždenia a predpokladanom čase jeho ukončenia, údaje o predpokladanom počte účastníkov zhromaždenia a iné.

 

Uvedené dôvody sú  právne relevantnými dôvodmi pre zakázanie verejného zhromaždenia dňa 28.1.2020 v meste Ružomberok. Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať odvolania. 

 

Bc. Viktor Mydlo

Hovorca primátora mesta Ružomberok

(red)