Ružomberok 4. aprfla 2020 – Mesto Ružomberok vydalo nariadenie, prostrednfctvom ktorého uzatvâra všetky detské ihriskâ v meste Ružomberok. Uzatvorenie zabezpecia príslušnícii Mestskej polície.

Nariadenie, ktorym mesto zakazuje obcanom  stykať  sa  v  priestoroch  detskych  ihrfsk prisIo po tom, ako bola radnica k takémuto kroku vyzvanâ z radov poslancov a verejnosti.

„Mnozili sa nâm sfaznosti, ze I’udia poruš uju odporučenie nestykať sa s inymi, ktoré vydal hlavny hygienik Slovenskej  republiky  v marci. Preto aj so zreteI’om  na blížiace sa oteplenie a aktuâlne aj pekny víkend, sme sa rozhodli pristudpiť k tomuto kroku,“ povedal viceprimâtor Michal Lazar, ktory predsedâ mimoriadnym poradâm  vedenia,  ktoré prebiehaju na radnici každy deň.

Uzatvorenie detských ihrísk bude realizovať mesto prostrednfctvom prísIušníkov Mestskej polície, ktoré včera označili ihriskâ oznacia a niektoré aj opâskovali. Problematickym sa zdâ kvalifikâcia detského ihriska v platnej legislative. V zâkone čísIo 371/2019 Z.z. o zâkladnych požiadavkâch na bezpečnosf detského ihriska je uvedené, že detskym ihriskom sa považuje každâ verejnâ plocha, v ktorej je umiestneny minimâlne jeden detsky prvok. „Takychto ihrísk máme v meste stovky a nie je možné ich všetky uzatvoriť, preto sme sa rozhodli uzatvoriť len tie, ktoré považujeme za najvačšie,“ vysvetlil viceprimâtor a dodal, že toto nariadenie musia zodpovedne prijať aj rodičia a svoj voI’ny čas by mali trâviť radšej mimo ihrísk.

„Detské ihriskâ budu zatvorené do doby, kym sa situâcia v republike neupokojí. Vtedy môzeme zacať uvazovať o uvoI’není niektorych naších opatrení, ktorých cieI’om je eliminovať riziko nâkazy virusom Covidn 19,“ uzatvoril Michal Lazar.

Viktor Mydlo, hovorca mesta Ružomberokh