Liptov 6. apríla 2020 – V okrese Liptovský Mikuláš sa v 13. kalendárnom týždni vyskytlo 73 prípadov akútnych respiračných ochorení (ARO). V predminulom týždni to bolo 206. Najviacej bolo chorých v 13. kalendárnom týždni bolo 22 a to deti vo veku do päť rokov, vo veku 6 až 14 rokov ochorelo 12 detí a medzi mládežou od 15 do 19 rokov ochorelo sedem osôb. Vo veku  20 až 59 sa ARO vyskytlo 27 razy a u ľudí nad 60 rokov bolo chorých päť osôb.

Aj v okrese Ružomberok klesá výskyt ARO, 13. kalendárnom týždni sa vyskytlo u 147 osôb,  v 12. týždni 239 krát.  Najohrozenejšou vekovou skupinou sú deti do ´päť rokov – 50 prípadov, deti 6 až 14 rokov – 29 prípadov, mládež vo veku 15 – 19 rokov  11 prípadov. ARO neobišli ani  osoby vo veku 20 až 59 rokov  – 48 prípadov a u osôb vo veku nad 60 rokov bolo chorých deväť ľudí.

Informácie poskytla MUDr. Gabriela Guráňová, regionálna hygienička v Liptovskom Mikuláši,

(re)