Uplynulo 75 rokov od oslobodenia Likavky

Pamätník obetiam druhej svetovej vojny Likavka - Kramariská

Typ: ostatné

Písal sa 5 apríl 1945. Zhodou okolností to bola Veľkonočná nedeľa. Tento významný deň sa do histórie našej obce zapísal ako deň jej oslobodenia od útrap druhej svetovej vojny. Z východu postupujúca Červená armáda navždy zbavila našu obec a jej obyvateľov od strachu o živobytie, o holé životy. Pokoj a mier vládnu odvtedy až po dnes nielen v Likavke, ale na celom Slovensku.

Nasledujúcich 75 rokov prinieslo našej vlasti možnosť rozvíjať sa, prosperovať, budovať, no žiaľ i viacero krutých a kontroverzných momentov. Je však nepopierateľné, že zlovôľa a nacistický fanatizmus bol porazený na hlavu.

Dnes, keď tiež prežívame týždne a mesiace naplnené strachom, obmedzeniami a vysokými nárokmi na zodpovednosť, pokoru a trpezlivosť, mnohonásobne viac treba mať na pamäti historické udalosti spred trištvrte storočia. Treba na ne spomínať a pripomínať si ich s adekvátnou vďakou a hrdosťou. Sloboda bola vykúpená krvou. Nepovažujme ju za samozrejmosť. Načerpajme z tejto obety veľa vnútornej sily, oprime sa navyše o najsilnejšiu Božiu obetu na kríži a v symbióze zdanlivo absolútne odlišných fenoménov prežívajme náročné dni, ktoré nás čakajú v duchu silnej spolupatričnosti, vďaky, ľudskosti a odhodlania.

Marián Javorka