Svetový deň zdravia 2020

WHO

Celý svet si 7. apríla pripomína Svetový deň zdravia. Každoročne na tento deň pripadá Svetový deň zdravia (World Healthy Day), ktorý bol vyhlásený v roku 1950 Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) ako pripomenutie vzniku WHO v roku 1948.

Komisárska pre zdravie a bezpečnosť potravín Stella Kyriakidesová dnes vydala vyhlásenie pri príležitosti Svetového dňa zdravia. „Naše myšlienky sú so všetkými na celom svete, ktorých zasiahla bezprecedentná zdravotná kríza, ktorú zažívame. Myslíme na tých, ktorí trpia, na ich rodiny a priateľov, na tých, ktorých sme stratili, ako aj na mnoho miliónov ľudí po celom svete, ktorých životy sa museli drasticky zmeniť. Dnes, rovnako ako každý deň, myslíme aj na odvážnych zdravotníckych pracovníkov v EÚ a na celom svete. Teraz, viac ako inokedy, máme dôvod vzdať im česť. Viem, že ste vystavení bezprecedentnému tlaku a mnoho nemocníc je preťažených. Preto sme vydali praktické usmernenia na podporu a uľahčenie cezhraničnej liečby pacientov a rozmiestnenia zdravotníckych pracovníkov, ktorých cieľom je zmierniť tlak na zdravotníctvo. Začatím spoločných obstarávaní EÚ podporujeme členské štáty pri získavaní prístupu k osobným ochranným prostriedkom na ochranu rúk, tela, očí a dýchacích ciest,“ uviedla Kyriakidesová.

(red)