Slovensko 10. apríla (TK KBS) – Veľká noc je najstarším a najvýznamnejší sviatok.. Dnes si kresťania na celom svete pripomínajú udalosti Veľkého piatka

Veľký piatok

Veľkonočné trojdnie pokračuje Veľkým piatkom – dňom utrpenia, ukrižovania a smrti Ježiša Krista. Bez veľkého piatku by však nebola ani Veľká noc. V rímskokatolíckych chrámoch sa v tento deň neslúži svätá omša, oltáre sú bez oltárnej plachty. V tento deň platí prísny pôst. Veriaci sa postia od mäsitých pokrmov a najesť sa môžu do sýtosti za deň len raz.

Tento deň je osobitne zasvätený spomienke Ježišovho utrpenia a smrti na kríži. Je to deň pôstu a jediný deň v roku, keď sa neslávi Eucharistická obeta. Namiesto nej sa koná liturgia umučenia Pána, ktorá pozostáva z bohoslužby slova, slávnostnej modlitby veriacich, z poklony Svätému krížu a sv. prijímania. Ježišovu smrť nám pripomína aj liturgická farba – farba krvi. V tento deň sa čítajú alebo spievajú pašie. 

V gréckokatolíckych chrámoch sa na Svätý a Veľký piatok v popoludňajších hodinách koná večiereň zameraná na utrpenie Krista a jeho pochovanie, do symbolického hrobu kladú plaštenicu.