Slovensko 10. apríla 2020 – V týždni od 6.4 do 10.4.2020 Bezpečnostno-operatívna jednotka Horská záchranná služba ( HZS) vykonala monitoring dodržiavania nového nariadenia Úradu verejného zdravotníctva a uznesenia vlády Slovenskej republiky o obmedzení pohybu. Monitorované chaty dodržiavajú toto nariadenie ÚVZ.

Pri monitoringu  uznesenia vlády Slovenskej republiky o obmedzení pohybu bolo zistené, že väčšina návštevníkov horských oblastí pochádza z cudzích okresov, a preto je otázne, či je toto nariadenie dodržiavané.

Preto vyzývame ľudí na zodpovednosť nielen voči sebe, ale aj k ostatným, pri pohybe v horskom teréne na dodržiavanie odporúčaní HZS.

Informovala HZS

Foto: HZS

(red)