Liptovský Mikuláš 14. apríla 2020 – Ak sa chystáte zapísať svoju ratolesť na niektorú z mikulášskych mestských materských či základných škôl, zbystrite. Zápisy sa totiž tento rok uskutočnia prioritne elektronickou formou.Zápis detí do prvého ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je naplánovaný na 16. a 17. apríla v poobedňajších hodinách. Vedúca odboru školstva na Mestskom úrade v Liptovskom Mikuláši Marta Gerbocová upozorňuje rodičov, aby sledovali webové stránky konkrétnych škôl, kde nájdu aktuálne a podrobné informácie k zápisom. „Na stránkach budú zverejnené prihlášky, ktoré môžu podať elektronicky, alebo ich vyplnia a odovzdajú priamo v škole bez prítomnosti detí. Boli by sme radi, keby rodičia uprednostnili možnosť elektronického zápisu, aby sme eliminovali osobnú návštevu škôl.“Žiadosti na prijatie do materských škôl na nasledujúci školský rok môžu rodičia podať 4. a 5. mája od 8.00 do 16.00 hod. Škôlky rovnako uprednostňujú elektronickú formu zápisov. Žiadosť zašle zákonný zástupca mailom bez lekárskeho potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa. Aj v prípade materských škôl je potrebné pre ďalšie informácie sledovať ich internetové stránky.

(red)