Slovensko 18. apríla (TK KBS) – Cirkev oslávi prvú nedeľu po Veľkej noci Nedeľu Božieho milosrdenstva. „Voľba prvej nedele po Veľkej noci nie je náhodná – na tento deň pripadá oktáva Zmŕtvychvstania, ktorá korunuje oslavu Veľkonočného tajomstva Krista. Toto obdobie v liturgii Cirkvi odhaľuje tajomstvo Božieho milosrdenstva, ktoré sa naplno prejavilo Kristovým utrpením, smrťou a zmŕtvychvstaním,“ pripomína agentúra E-kai.

Sviatok Božieho milosrdenstva slávili po prvýkrát v Krakovskej arcidiecéze (1985) po rozhodnutí kardinála Franciszka Macharskeho. Potom sa k tomu pridali niektorí poľskí biskupi vo svojich diecézach. Ján Pavol II. v roku 1995 povolil tento sviatok pre všetky diecézy v Poľsku. Po kanonizácii sestry Faustiny 30. apríla 2000 pápež vyhlásil tento sviatok ako záväzný pre celú Cirkev. Od jeho ustanovenia tento rok uplynie 20 rokov.

„Dvadsiate výročie však budeme sláviť inak než doposiaľ. Ako teda sláviť tento sviatok počas pandémie? Získame tie milosti, ktoré Ježiš prisľúbil na tento deň?,“ píšu sestry z Kongregácie Matky Božieho milosrdenstva v Nižnom Hrušove. „Zmenili sa síce vonkajšie podmienky slávenia sviatku, ale nezmenili sa podmienky, vďaka ktorým môžeme získavať milosti prisľúbené na tento deň. Prekážkou nie je ani vírus, ani nemožnosť pristúpiť k sviatostiam, ale len naša nedôvera v Božiu dobrotu a zľutovanie. Milosti z môjho milosrdenstva možno načierať jedinou nádobou, a tou je dôvera.

Čím väčšmi duša dôveruje, tým viac dostane. Duše, ktoré mi bezhranične dôverujú, sú pre mňa veľkou radosťou, lebo do takých duší prelievam všetky poklady svojich milostí. Teším sa, že žiadajú veľa, lebo mojou túžbou je dávať veľa, a to veľmi veľa (Den. 49). S dôverou v srdci a milosrdenstvom k blížnym, s postojom dokonalej ľútosti a s duchovným svätým prijímaním oslávme Boha bohatého na milosrdenstvo, ktorý vie, čo je pre nás dobré a nezaváha sa udeliť nám viac než dúfame,“ radia rehoľníčky.

Nedeľa Božieho Milosrdenstva má významné miesto v liturgickom roku. Je to deň, ktorý nesie v sebe prísľub samého Krista: úplné odpustenie všetkých vín a trestov za hriechy. Získať túto milosť je vcelku jednoduché ako o tom čítame v Denníčku sv. sestry Faustíny: „Duša, ktorá pristúpi k svätej spovedi a svätému prijímaniu, dosiahne úplné odpustenie vín a trestov. V tento deň sú otvorené všetky Božie pramene, cez ktoré plynú milosti. Nech sa nebojí priblížiť sa ku mne žiadna duša, hoci by jej hriechy boli ako šarlát (Den. 699).

Na sviatok sa chystajú viaceré farnosti tradičnou Novénou pred Nedeľou Božieho milosrdenstva. Na sociálnej sieti ju zverejnila napríklad košická farnosť Božieho milosrdenstva. Veriaci sú napríklad tiež pozvaní k duchovnej účasti na liturgickom slávení Nedele Božieho milosrdenstva počas priameho prenosu z Mariánskej svätyne Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch 19. apríla 2020 o 10:30.

( TK KBS,