Tatry 17. apríla 2020 – V období od 10. – 17. apríla 2020, počas Veľkonočných sviatkov, prebiehal príslušníkmi BOJ výkon kontroly nad dodržiavaním nariadení Úradu vlády Slovenskej republiky a nariadení Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR). Situácia na kontrolovaných vysokohorských chatách bola veľmi dobrá, tu musíme chatárov pochváliť za ich zodpovedný prístup k protiepidemiologickým opatreniam. Časť vysokohorských chát bola úplne uzatvorená pre verejnosť a ostatné mali zriadený len okienkový predaj v zmysle nariadenia ÚVZ SR. Pohyb turistov a skialpinistov počas kontroly nepresahoval nebezpečnú hranicu, pri ktorej by dochádzalo k stretom a zhromažďovaniam väčších počtov ľudí a neboli zaznamenané ani žiadne organizované hromadné podujatia v horských oblastiach.

Zároveň upozorňujeme návštevníkov, že od 15.04. je zakázaný pohyb skialpinistov v Tatranskom národnom parku. Pohyb skialpinistov vo vyhradených lokalitách Tatranského národného parku je možný len v období od 15 apríla do 15. apríla 2021.

Ďakujeme za Váš zodpovedný prístup.

Informovala Horská záchranná služba

(red)