Ružomberok 17. apríla 2020 – Seniori sú častokrát obeťou podvodov, ktoré chytráci vymýšľajú s cieľom obohatiť sa či jednoducho len páchať zlobu. Preto Mestská polícia (MP) v Ružomberku varuje. A aby neostalo len pri slovách, aktívne vyhľadáva seniorov a vysvetľuje im, ako sa podvodom brániť a aké sú aktuálne formy kriminálnej činnosti, ktorých obeťou sa môže stať ktokoľvek. Náčelník MP Ivan Stromko uviedol:

https://www.facebook.com/mesto.ruzomberok/videos/510201919659120/

Spracované podľa informácií Mestského úradu v Ružomberku.

(red)