Členovia Červeného kríža zachraňovali aj odbojárov v L. Mikuláši

LM - lazaret

Liptovský Mikuláš 17. apríla 2020 – V týchto časoch sme všetci odkázaní na pomoc lekárov, zdravotných sestier a mnohých dobrovoľníkov. Mimoriadna situácia je porovnateľná s obdobím 2. svetovej vojny, počas ktorej sa o zdravie obyvateľstva starala vtedy Krajinská verejná nemocnica v Liptovskom Mikuláši – Palúdzke a Červený kríž.
Organizácia Červeného kríža sa v našom meste zapísala do histórie „veľkými písmenami“. Jej členovia zachránili tisícky životov povstaleckých vojakov, partizánov i vojnou postihnutého civilného obyvateľstva.
V novembri 1944 bol zriadený v Lipt. sv. Mikuláši lazaret pre chorých a ranených partizánov a väzňov. Dôvodom bola preplnená nemocnica v Palúdzke. Lazaret bol mobilný. Mohol sa premiestňovať podľa situácie a miesta bojov. Ďalšia záchytná stanica aj s kuchyňami a ošetrovňami bola vybudovaná v Hybiach. Na financovanie akcie pomoci evakuantom dostala začiatkom roka 1945 mikulášska pobočka z Bratislavy dotáciu.
Počas povstania a v čase okupácie Liptova sa dobrovoľné sestry, lekári a pracovníci Červeného kríža zapájali do pátrania po mŕtvych, nezvestných, zajatých či ranených vojakoch a partizánoch. Nájdených sa snažili identifikovať a dôstojne pochovať, často za hluku padajúcich bômb.
Mikulášska záchytná stanica bola zlikvidovaná Nemcami, ktorí počas okupácie kradli zásoby Červeného kríža, podmínovali mosty a vyhadzovali budovy a železničné zariadenia.
21. januára 1945 bol lazaret Červeného kríža premiestnený z budovy Evanjelického cirkevného domu do Vojenského skladu zdravotného materiálu v Lipt. sv. Mikuláši. Bola to snaha o uchránenie zdravotníckeho materiálu pred okupantmi. Ťažko ranených prevážali na nosidlách do nemocnice v Palúdzke.
Po skončení bojov v apríli 1945 sa práca dobrovoľníkov neskončila. V prvých dňoch boli k dispozícii len dvaja lekári. Jeden ošetroval a druhý sa venoval protiepidemiologickým opatreniam. Pri hromadnom presune obyvateľstva a vojska hrozilo šírenie infekčných ochorení. Vyskytli sa prípady brušného týfusu. Pri zavedení okamžitej izolácie a karantény sa za pomoci Červeného kríža podarilo zavčasu zabrániť ďalšiemu šíreniu nákazy.

Zdroj: Múzeum Janka Kráľa v Liptoskom Mikuláši

(red)