Liptovský Mikuláš 17. apríla 2020 – Mestské Múzeum Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši síce fyzicky zavrelo svoje brány z dôvodu opatrení pred šírením nákazy. Jeho zamestnanci sa však rozhodli zabojovať za svoje poslanie a sledovateľom na sociálnych sieťach atraktívnou formou sprístupňujú historické fotografie a zbierkové predmety virtuálne. Hľadajú a zverejňujú súvislosti medzi súčasnými a dramatickými historickými udalosťami, ktoré natrvalo ovplyvnili tvár a formovanie L. Mikuláša. Spoznajte históriu mesta inak: https://www.facebook.com/muzeumJK

(MULM a red)