Liptovský Hrádok 17. apríla – Mesto Liptovský Hrádok distribuovalo 150 ochranných krytov tváre a očí tým, ktorí to najviac potrebujú. Dialo sa tak počas štvrtka a piatka (16. a 17. apríla 2020).

„Kryty sme odovzdali zdravotníckemu personálu v meste: v súkromnom zariadení Medic centrum na ulici Cesta pri železnici a v Centre zdravotníckej starostlivosti (bývalá poliklinika), ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK). Ďalšie kryty sme odovzdali tým zamestnancom mesta a jeho organizácií, ktorí prichádzajú do bezprostredného kontaktu s verejnosťou. Ide o opatrovateľskú službu, pracovníkov odboru technických služieb, matriky a evidencie obyvateľstva i tej časti finančného odboru, ktorá sa zaoberá daňami,“ ozrejmil primátor Liptovského Hrádku Branislav Tréger. 

Výrobu krytov zabezpečuje štvorica Hrádočanov: Ján Besta je prvákom na Strednej odbornej škole elektrotechnickej v Liptovskej Hrádku, jeho brat Juraj študuje v prvom ročníku na Fakulte informatiky a riadenia Žilinskej univerzity. Ich otec Robert Besta je manažérom celého projektu, zabezpečuje tiež distribúciu. Bratom – študentom pomáha aj Martin Gabauer, odborný pedagóg Strednej odbornej školy elektrotechnickej v Liptovskej Hrádku. 

„Bol som veľmi prekvapený technickou úrovňou tohto výrobku. Okrem špičkového zabalenia a veľmi dobrého konštrukčného riešenia nechýba návod nielen na zloženie tohto štítu, ale aj jeho ďalšie prevádzkovanie – od hygienickej po technickú starostlivosť. Chcem poďakovať všetkým, ktorí participovali na návrhu a výrobe. Som hrdý na to, že to boli Hrádočania, zvlášť ďakujem pánovi Bestovi,“ vyzdvihol Branislav Tréger.

Tridsať ochranných krytov tváre a očí prevzala pre personál Liptovskej nemocnice s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu v Liptovskom Mikuláši v piatok 17. apríla 2020 riaditeľka tohto zdravotníckeho zariadenia v správe ŽSK Ľudmila Pohančeníková. 
„Každá jedna pomoc pre nemocnicu je pre nás obrovským prínosom, zvlášť, keď ju dostaneme darom. V dnešnej dobe ceny týchto prostriedkov sú veľmi vysoké. Veľmi pekne ďakujeme v mene našich zdravotníkov. Je mimoriadne dôležité, aby zdravotní pracovníci, ktorí sú v prvej línii, zostali čo najdlhšie zdraví a pomáhali verejnosti,“ vyslovila sa Ľudmila Pohančeníková.
Informácie o predaji štítov a finančnej pomoci pri ich výrobe:

Ing. Robert Besta, tel.: 0948116968
email: robert.besta.sk@gmail.com
Číslo účtu pre platbu: Sk44 0900 0000 0003 3233 7507

Informoval Mestský úrad v Liptovskom Hrádku na svojej internetovej stránke.

(red)