.Liptovský Mikuláš  18. apríla 2020 – Akadémiu ozbrojených síl (AOS) gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši navštívil nový minister obrany SR Jaroslav Naď, sprevádzal ho náčelník Generálneho štábu OS SR gen. Daniel Zmeko. Na pôde akadémie privítal ministra a náčelníka GŠ OS SR jej rektor doc. Ing. Jozef Puttera, CSc. Podrobnejšie rozobral opatrenia v areáli školy na zastavenie šírenia COVID-19 a informoval ministra o vytvorení a prevádzke karanténnho centra, ktorého chod od začiatku (od 25. marca) zabezpečujú profesionálni vojaci AOS, a to v súlade s dokumentami Hlavného hygienika SR a v koordinácii s krízovými štábmi MO a MV SR.
    Rektor AOS ďalej informoval ministra o zabezpečení plnenia úloh v oblasti vzdelávania a výcviku. V tejto súvislosti uviedol, že výučba u všetkých študentov vysokoškolského štúdia prebieha dištančne formou elektronickej komunikácie (systém MOODLE, balík Microsoft Office – TEAMS, WEBEX, jistsi.org, MESSENGER – videoprednášky), ktorej ukážku predstavila ministrovi katedra informatiky.
    Minister s náčelníkom GŠ OS SR si v AOS prezreli aj odborné pracovisko výcviku riadiacich letovej prevádzky v simulačnom centre akadémie, ktoré poskytuje certifikované vzdelávanie v tejto oblasti.
    V závere návštevy AOS ocenil minister prístup a profesionalitu vojakov a zamestnancov akadémie k plneniu úloh vyplývajúcich z opatrení na zastavenie šírenia COVID -19.

Od admin