Ružomberok 20. apríla 2020 – Technické služby (TS) Ružomberok sa okrem odpadu mesta starajú aj o odpad, ktorý pochádza z Ústrednej vojenskej nemocnice – Fakultnej nemocnice (ÚVN FN) v Ružomberku.

Preto vedenie ružomberskej radnice rozhodlo overiť, že či sa pracovníci TS nedostanú do kontaktu s potenciálne nebezpečným odpadom. Z uvedeného dôvodu zorganizovali stretnutie so zástupcami ÚVN FN, okresného úradu, oddelenia , ktoré má odpady na zodpovednosti.

„ÚVN nám vysvetlila, že odpady, ktoré Technické služby vyvážajú, sú komunálne odpady zamestnancov (noviny, plechovka z konzervy na desiatu a podobne. Ten skutočne nebezpečný odpad je odvážaný inou zmluvnou spoločnosťou, ktorá sa ku tým odpadom správa tak, ako jej to prikazuje zákon. A ten je teda poriadne tvrdý na nebezpečný odpad. Dokonca odpad, ktorý by potenciálne mohol obsahovať vírus SARS2 (spôsobujúci ochorenie Covid-19), je najprv ponechaný 72 hodín v zatvorenom obale (dovtedy SARS2 neprežije) a následne odvážaný priamo do spaľovne,“ uviedla ružomberská radnica na sociálnych sieťach.

Pracovné stretnutie zástupcov ÚVN FN s ružombeskou radnicou.

https://www.facebook.com/mesto.ruzomberok/videos/509675689909376/

(red)

Od admin