Liptovský Mikuláš 21. apríla 2020 – Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši získala z Európskych štrukturálnych a investičných . fondov nenávratný finančný príspevok vo výške 2,9 milióna eur. Získané finančné prostriedky budú využité na rekonštrukciu a modernizáciu internátnych budov s cieľom zníženia spotreby energie pri ich prevádzke. Využitím energie z obnoviteľných zdrojov, by sa mohla dosiahnuť úspora energie v týchto objektoch o približne 50 %.

„Cieľom schválených projektov je zníženie energetickej náročnosti budov, a taktiež zvýšenie komfortu ubytovaných v areáli Akadémie ozbrojených síl. Som veľmi rád, že ich môžeme realizovať aj vďaka využitiu finančných prostriedkov z fondov Európskej únie, čím zároveň ušetríme peniaze daňových poplatníkov,“ povedal minister obrany Jaroslav Naď. Ako ďalej vysvetlil, Akadémia ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši sa zapojila v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia celkovo do 15 projektov, pričom k dnešnému dňu boli schválené dva projekty. 

Schválené projekty počítajú so zateplením obvodového plášťa, strešného plášťa, s výmenou otvorových konštrukcií, výmenou osvetlenia, a tiež s vybudovaním novej kotolne vrátane rekonštrukcie a modernizácie vykurovania. Súčasťou projektu je aj vybudovanie nového ekologického a obnoviteľného zdroja energie vo forme solárnych panelov, ktoré budú umiestnené na strechách objektov.

Informovalo Ministerstvo obrany SR

(red)

Od admin