Ružomberok 21. apríla 2020 – Mesto Ružomberok oznamuje občanom, že plánované rokovanie mestského zastupiteľstva (MsZ), ktoré sa uskutoční zajtra v kultúrnom dome v ružomberskej mestskej časti Biely Potok, bude prebiehať BEZ ÚČASTI VEREJNOSTI a médií.

Mestu takto konať prikazuje Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia, ktoré vydal hlavný hygienik Slovenskej republiky Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD – Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v Bratislave dňa 20. apríla 2020.

Znamená to:
➡️ MsZ sa uskutoční v riadnom termíne za prísnych hygienických opatrení,
➡️ do budovy budú vpustení LEN členovia vedenia mesta, poslanci a zamestnanci MsÚ,
➡️ budova bude strážená príslušníkmi Mestskej polície,
➡️ potrebný audiovizuálny materiál bude zhotovovať mesto prostredníctvom zodpovedného pracovníka – všetkým médiám bude tento materiál sprístupnený v reálnom čase.

Toto opatrenie nemá vplyv na body, ktoré sú naplánované.

Informoval Mestský úrad v Ružomberku

(red)

Od admin